Welke duurzame innovaties helpen Nederland van het Gas af?

Het kabinet sprak onlangs de ambitie uit om alle Nederlandse huishoudens uiterlijk in 2050 van het gas los te koppelen. Om dit te kunnen bereiken zouden al in 2030, 2 miljoen huishoudens overgestapt moeten zijn naar een alternatieve oplossing. Daarvoor zouden alle nieuw op te leveren woningen direct afgesloten moeten worden van het gas en zouden tevens 50.000 huishoudens per jaar afgesloten moeten worden van het gas. Klimaatonderhandelaar Diederik Samson noemt dit plan realistisch en houdt er rekening mee dat ook nieuwe innovaties de energietransitie kunnen gaan versnellen.

Twee miljoen huishoudens van het gas in 2030

Om in 2050 volledig van het gas af te zijn, zullen al in 2030 maar liefst 2 miljoen woningen- en kantoorpanden van het gas moeten zijn. Om dit te bereiken zal allereerst alle nieuwbouw direct voorzien moeten worden van alternatieven voor gas zoals warmtepompen of aansluiting op een warmtenet (stadsverwarming) waarbij restwarmte gewonnen wordt uit industrie, afval- en energiecentrales. Daarnaast zullen jaarlijks ruim 50.000 woningen- en kantoren van het gas gehaald moeten worden. Wie er hierbij voor welk deel van de kosten gaat opdraaien, is tot op heden nog niet duidelijk gemaakt.

Iedereen van het gas in 2050

Uiteindelijk zal iedereen van het gas af moeten zijn in 2050. Met alleen de bovenstaande maatregelen komen we hierbij nog niet eens in de buurt. Netbeheerder Stedin heeft uitgerekend dat maandelijks tussen de 17.000 en 18.000 kantoren- en woningen van het gas af moeten om dit doel te halen. In plaats van de huidige 50.000 objecten op jaarbasis, zullen dus ruim 200.000 objecten per jaar afgesloten moeten worden van het gas.

Alles wordt elektrisch

Omdat veruit de meeste kantoren- en woningen zullen overschakelen naar elektriciteit, dreigt hier een probleem te ontstaan. De huidige levering van duurzame energie is niet erg stabiel en ook is het huidige elektriciteitsnetwerk hier niet op voorbereid. Er zal voor de duurzame energie een oplossing moeten komen waarbij grote hoeveelheden stroom opgeslagen kunnen worden om deze later weer terug te kunnen leveren aan het net. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Tesla Powerwall van super formaat. Daarnaast zal ook het net aangepast moeten worden op een manier die het mogelijk maakt het gehele land op elektriciteit te laten draaien. Consumenten- en bedrijven hebben ook nog de optie om energieneutraal te worden. Zij verbruiken dan de energie die door henzelf opgewekt wordt en leveren een eventueel overschot terug aan het net. Hieraan zijn helaas nog steeds erg hoge kosten verbonden die slechts gedeeltelijk gesubsidieerd worden.

Veelbelovende innovaties

Onlangs is zonne-energie door de Nederlanders verkozen meest populaire vorm van duurzame innovatie voor het probleem. Het aandeel van wind- en zonne-energie op het net groeit nog dagelijks door, maar dat gaat niet in een tempo waarmee Nederland in 2050 van het gas af kan zijn. Er zullen dus nieuwe initiatieven ontwikkeld moeten worden om deze doelen te bereiken. Wordt dit een nieuwe generatie warmtepompen? Gaat geothermie de oplossing bieden? Moeten alle objecten energieneutraal worden, of komt er een geheel nieuwe technologische oplossing voor onze gasproblemen? Het is wachten tot de grote doorbraak. Diverse start-ups zijn bezig om slimme oplossingen te creëren voor de gasdoelstellingen.