Welke impact heeft Leiderschap op Innovatie?

Leiderschap en innovatie hangen met elkaar samen. Om te kunnen innoveren is namelijk talent en creativiteit nodig, wat een zekere mate van vrijheid behoeft. Dominant leiderschap en strenge regels zorgen er vaak voor dat creativiteit en innovatie in de kiem worden gesmoord. Wie als leider ruimte wil geven aan innovatieve plannen, zal medewerkers moeten faciliteren en inspireren en juist niet te veel moeten sturen. Zo wordt het beste in de medewerkers naar boven gebracht en worden ideale omstandigheden gecreëerd voor initiatieven.

Invloed van de economische crisis

De economische crisis heeft laten zien dat innovatie belangrijk is. Tegelijkertijd pikken medewerkers niet langer dat er allerlei bonussen worden uitgedeeld, maar dat er niet transparant wordt gecommuniceerd over bedrijfsresultaten. Bedrijven die de focus blijven leggen op puur winst behalen zullen het niet redden, want daar wil niemand meer voor werken. De medewerker van nu, vooral de jonge generatie, wil zich kunnen ontplooien en de ruimte krijgen voor creativiteit, eigen verantwoordelijkheid en initiatieven. Als bedrijf is het goed hier bewust van te zijn en de omstandigheden zo te creëren dat de jongere generatie het aantrekkelijk vindt. Leiderschap is hier een van de belangrijkste factoren in. Leiderschap en innovatie gaan hand in hand.

Hoe de leiders van nu Leiderschap en Innovatie combineren

Medewerkers willen niet meer, zoals vroeger, voor een baas werken. Zij willen gezamenlijk werken aan een doel of missie. Als leider moet je daarom in staat zijn om enerzijds een visie te hebben en anderzijds de medewerkers vrij te laten om te experimenten. Dit werkt vaak het beste in platte organisaties met weinig hiërarchie. Slimme manieren om creativiteit los te krijgen zijn bijvoorbeeld brainstormen, brainwriting en interne workshops, waarbij medewerkers kennis uitwisselen. In eerste instantie lijkt het misschien of dit soort activiteiten de winst zullen verminderen, omdat zij ten koste gaan van effectieve arbeidsuren. Echter, de ideeën die uit dit soort sessies naar voren komen stimuleren een meer duurzame innovatie en groei. Als immers een plan wordt bedacht dat dagelijks veel tijd bespaart, dan verdient een middag brainstormen zich al snel terug.

De juiste leiderschapsstijl is essentieel om medewerkers innovatiever te maken. Participerend en coachend leiderschap zorgt voor medewerkers die zich goed voelen. Wat uiteindelijk beter is voor innovatie.

Effecten van innovatie

Bedrijven die tijd besteden aan innovatie hebben een grotere overlevingskans en hebben bovendien een hogere medewerkerstevredenheid. Ook klanten geven de voorkeur aan een bedrijf dat innoveert en hen helpt bij het spotten van nieuwe kansen. Op deze manier worden duurzame relaties aangegaan met zowel arbeidskrachten als klanten, wat voor continuïteit in de bedrijfsresultaten zorgt. Daarnaast blijf je door telkens te vernieuwen de concurrentie een stapje voor. In competitieve markten is dit van groot belang. Kortom, zet je zoveel mogelijk in voor een inspirerend en faciliterend leiderschap en de innovatie zal als vanzelf volgen.