Wat is Scrum en Agile, en hoe werkt het?

Scrum en Agile komen steeds meer terug in de management wereld. Maar wat is scrum eigenlijk? Scrum is een framework van de Agile manier van werken. Het is een manier om een team succesvol en effectief te laten innoveren. Dit artikel geeft antwoord op de vraag; Wat is scrum?

Wat is Scrum?

De essentie van scrum is een multidisciplinair team wat in sprints werkt van 2 tot 3 weken.Het team
pakt het project op, en gaat in korte periodes (sprints) werken aan tussen oplossingen die uiteindelijk bijdragen aan het einddoel: een nieuw stuk software of innovatie.  Doordat het sprints van 2 tot 3 weken zijn kan er goed bij gestuurd worden bij verandering van product features. Het gaat om het creëren van klantwaarde in plaats van het voldoen van een vooropgezette planning over de ontwikkeling. De Scrum Methode zorgt er dus voor dat teamleden van het scrum team intensief klantcontact hebben, goed met elkaar samen werken en iteratief werken naar een einddoel. De scrum methode is initieel ontwikkeld voor het maken van software, maar deze methode wordt ook steeds vaker gebruikt voor innovatieteams, marketing en sales.

Praktische punten van Scrum

De scrum methode vereist dat er elke dag een gezamenlijke dag start is. Deze start kan zowel telefonisch als fysiek met elkaar in een kamer. Tijdens deze dag start wordt er het volgende besproken:

  • Wat is er gedaan sinds de laatste bijeenkomst / dagstart?
  • Wat gaat deze persoon vandaag doen
  • Waar loopt deze persoon tegen aan bij het uitvoeren van de taken?

Belangrijk is dat er tijdens deze dag start geen inhoudelijke of technische zaken besproken worden. Indien teamleden dit wensen kan dit na de dag start in een afzonderlijke bijeenkomst. Het is dus erg belangrijk dat iedereen hier voor waakt om zo de dag start maximaal 15 minuten te laten duren. Een ander punt wat elke sprint terug komt is de zogenaamde retrospective. Tijdens de retrospective kijken de teamleden terug naar de afgelopen sprint. Er wordt dan kritisch gekeken naar de afgelopen sprint naar wat er minder of niet meer moet gebeuren en wat er goed ging of meer moet gebeuren. Het is een goed moment  om feedback te geven en te ontvangen zodat iedereen zich gehoord voelt.

Rollen binnen het scrum-team

Om goed antwoord te kunnen geven op de vraag; Wat is scrum? is het goed om de rollen binnen het scrum team te benoemen. Een scrum team bestaat idealiter uit 6 tot 8 personen. Deze teamleden zijn met elkaar verantwoordelijk voor het indelen van de taken, de sprints en ook de taakverdeling. Daarnaast dragen alle teamleden verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. In een scrum team zijn 3 rollen te verdelen:

  • Product owner: deze persoon is verantwoordelijk voor de belangen van de klant binnen het product/software
  • Scrum master: deze persoon is verantwoordelijk voor het procesmatige deel van Scrum. Denk bijvoorbeeld aan het duidelijk plannen van de sprints, monitoren en de dagstart en retrospective leiden
  • Development team: dit zijn de overige leden van het team, voor een goed resultaat is het verstandig om elke sprint de rollen te wisselen binnen het development team zodat meerdere mensen met meerdere disciplines bezig zijn.

Dit artikel geeft kort antwoord op de vraag: Wat is Scrum? De Scrum Methode verhoogt de kans op succesvolle productinnovatie vanwege de continue bijsturing vanuit klantgesprekken. Hierdoor wordt er niet ontwikkeld op basis van een plan maar vanuit directe klantvraag.Vragen of opmerkingen over wat is scrum? laat even een reactie achter.

Meer weten over Scrum & Agile, check de laatste boeken.