Waarom is innovatie voor veel organisaties lastig?

Hoewel innovatie (kleine) ondernemingen veel kan brengen blijkt het vaak lastig om innovatie te realiseren. Er heerst vaak veel weerstand wat het innoveren flink lastig kan maken. Het is voor veel ondernemers dan ook belangrijk om een antwoord te krijgen op de vraag, waarom is innovatie lastig?

In dat opzicht is het dus goed om een aantal punten door te nemen op dat gebied. Er zijn dan ook verschillende kanten die daarbij belicht moeten worden. Op die manier is beter te begrijpen waarom er weerstand is en wat hieraan te doen is als ondernemer of intrapreneur binnen een organisatie.

De weerstand tegen verandering

Dat verandering in de basis veel weerstand kan oproepen, dat ervaart iedereen weleens. Dit is niet alleen in het bedrijfsleven het geval. Toch kan deze weerstand juist daar veel effect hebben als het gaat om innovatie.

Waarom zou je moeten veranderen? Dat is een vraag die altijd weer terugkeert wanneer het over innovatie gaat. Een belangrijk argument dat daarbij gegeven wordt, is dat er voortdurende verandering gaande is. De innovatiepuzzel verandert daardoor dus ook voortdurend. Het lijkt daardoor zinloos om in één ding te investeren. Dit zal in de meeste gevallen het argument zijn om innovatie te belemmeren. Wat het voor ondernemers lastig maakt om de innovatie die nodig is om succesvol te worden of te blijven door te voeren.

Wat gaan we veranderen?

Een andere reden waarom innovatie lastig kan zijn, is dat niet goed duidelijk is wat er anders moet in het proces. Innovatie moet immers voor een verbetering van een product of dienst. Daarnaast is duidelijkheid rondom de precieze reden om innovatie door te voeren belangrijk.

Welk onderdeel van het proces, product of dienst kan beter? Wat is de reden waarom dit beter kan? Is dit de zwakke plek van de organisatie of in het proces? Deze vragen zijn belangrijk om te beantwoorden. Alleen op die manier is goed te bepalen op welke manier innovatie moet worden aangepakt. Wanneer dit niet duidelijk is, zal dit tot veel weerstand leiden en zal het lastiger worden om de zaken voor elkaar te krijgen. Het is daarbij ook belangrijk om een goed idee te hebben van de verdeling van de resources. Alleen zo kan innovatie slagen.

Wat is innovatie eigenlijk?

Misschien nog wel eerder in het proces van innovatie ligt ook een belangrijk punt van weerstand. Innovatie is momenteel een typisch buzz-woord. Iedereen wil innoveren. De vraag is echter of voor iedereen ook wel echt duidelijk is wat innovatie nu eigenlijk precies is. Dit blijkt in de praktijk vaak tegen te vallen. Bij innovatie komt alleen een associatie met verandering naar boven. Dat het eigenlijk neerkomt op een succesvolle invoering van een verandering die een verbetering van het product of dienst tot stand brengt, is niet direct wat er door de meesten achter wordt gezien. Het is daarom dus ook goed te begrijpen dat dit tot weerstand leidt, wanneer dit niet goed duidelijk gemaakt wordt.

De juiste cultuur binnen een organisatie

Innovatie is niet voor iedereen weggelegd. Dit geldt zeker voor ondernemingen. Veel zal afhangen van de samenstelling binnen de onderneming. Zijn er voldoende creatieve mensen die vernieuwende ideeën hebben? Zijn er ook voldoende uitvoerders die de ideeën in de praktijk kunnen brengen?

En vooral, is iedereen ook aan boord als het gaat om het bedenken en uitvoeren van nieuwe ideeën. Is er een echte innovatiecultuur binnen de onderneming? Het blijkt vaak zo te zijn dat dit niet het geval is. De cultuur binnen de onderneming is niet geschikt om te innoveren en om die reden zal dit dus ook niet snel gebeuren.

Het managen van de verbroken continuïteit

Innovatie staat onder andere voor verandering. Die verandering moet weliswaar een positieve wending brengen en voor verbetering zorgen, maar het blijft een verandering. Niet iedereen kan even goed met die discontinuïteit omgaan. Het is dan ook zaak om ervoor te zorgen dat dit binnen de onderneming goed gemanaged wordt. Zeker wanneer het al goed gaat met de onderneming voorafgaand aan de innovatie. Het is dan misschien lastig om de organisatie toch gereed te maken om veranderingen aan te gaan en te innoveren. Dit betekent dat er veel vaardigheid van de manager wordt gevraagd om dit goed voor elkaar te krijgen.

Conclusie

Waar het gaat om de lastige kanten van innoveren, is vooral te zien dat verandering in veel opzichten weerstand oproept. Niet iedereen heeft positieve associaties met veranderingen en zal niet altijd inzien waarom het een goed idee is om juist nu een andere weg in te slaan. Zeker niet wanneer niet goed duidelijk is welke positieve effecten deze verbetering met zich mee kan brengen. Dit kan zelfs in de bedrijfscultuur opgesloten zitten. In dat opzicht is er dus een belangrijke taak weggelegd voor het management om te zorgen dat iedereen klaar is voor de innovaties die komen gaan