Waarom een Innovatie Team belangrijk is

Innovatie start met een goed idee en eindigt met een nieuwe dienst of service of een nieuw product. Dit soort ideeën kunnen in principe bij iedereen ontstaan, dus als organisatie is het goed om medewerkers te stimuleren om altijd open te staan voor het verbeteren van producten en processen. Als er bepaalde concrete en ambitieuze vraagstukken moeten worden opgelost, dan is het handig om te werken met een innovatie team. Dit is in feite een projectteam, maar met de focus op creatieve output.

Het team faciliteren

Om creativiteit en daarmee innovatie te stimuleren, dient het innovatie team op een aantal manieren gefaciliteerd te worden. Ten eerste moeten de kwaliteiten van elk teamlid worden geactiveerd en benut. Daarbij is het belangrijk dat de teamleden onderling respectvol en positief omgaan met de diversiteit binnen het team. Zij moeten openstaan voor het bedenken van ideeën, maar ook zeker voor het overwegen van ideeën van teamleden. Het team moet constructief omgaan met en toegewijd zijn aan het vraagstuk. Er moet dus een veilige werkomgeving zijn, waarin constructief feedback wordt gegeven. Daarnaast moet het team voldoende tijd krijgen om te werken aan een vraagstuk en vrijheid krijgen om te handelen en beslissingen te nemen.

Doelstellingen van het Innovatie Team 

Het klinkt wellicht tegenstrijdig met het idee van creativiteit, maar het innovatie team moet vanuit de organisatie concrete en heldere doelstellingen krijgen. Het vraagstuk mag niet vaag of te algemeen zijn, want dit gaat ten koste van de taakgerichtheid binnen het team. Er moet een duidelijke visie en ambitie zijn. Een innovatie teams moeten daarom ook zeker niet bang zijn om te vragen om een concreter vraagstuk als de leden van mening zijn dat het kader niet helder genoeg is. Ook in een later stadium moet de doelstelling af en toe weer kritisch onder de loep worden genomen, want door voortschrijdend inzicht kan het zijn dat de doelstelling niet meer volledig relevant of haalbaar blijkt te zijn. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van zowel het team als de organisatie. De scrum methode is hier bij uitstek geschikt voor.

Samenstelling van het Innovatie team

Het proces van creativiteit en innovatie bestaat uit verschillende fasen. Eerst moet het probleem worden geanalyseerd, daarna worden diverse ideeën bedacht, dit kan via de brainwriting techniek. Vervolgens moet er een kleinere selectie worden gemaakt van al deze ideeën. De uiteindelijke uitkomst moet worden geactiveerd en geïmplementeerd. Ideaal is als voor elk van deze fasen een persoon binnen het team aanwezig is die hierin is gespecialiseerd, zodat elke fase optimaal wordt uitgevoerd en de teamleden elkaar aanvullen.