Voorwaarden voor een Innovatiebox worden strenger

Het verkrijgen van een innovatiebox zal moeilijker worden. De voorwaarden voor een innovatiebox worden strenger omdat het duidelijk werd dat verschillende organisaties voor hun niet innovatieve activiteiten gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden die de innovatiebox met zich meebrengt. Dit is niet toegestaan en heeft bovendien tot gevolg dat andere partijen die wél innovatief bezig zijn geen mogelijkheden krijgen.

Een octrooi wordt verplicht

Om te kunnen vast stellen of een project, dienst of product innovatief is heeft de Nederlandse overheid de eis dat er een octrooi moet zijn op de dienst of product. Wanneer dit niet het geval is kunnen gebruikersmodellen of andere vormen van vergelijkbare rechten uitkomst bieden.Denk bijvoorbeeld aan certificaten, kwekersrechten en weesgeneesmiddelen. De rechten moeten toegang bieden tot iets nieuws en nuttigs, wat min of meer de omschrijving is van een innovatie. Een ander voorstel voor de aanscherping van de voorwaarden voor een innovatiebox is het indammen van de ‘overige activa’ argumenten. Dit maakt het namelijk mogelijk om het geld van de innovatiebox op een andere manier te gebruiken dan bedoeld.

Kleine BV’s maken de meeste kans

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt werd van de voorwaarden voor een innovatiebox is er besloten om de voordelen uitsluitend mogelijk te maken voor kleinere BV’s. Een (groeps) omzet van 50 miljoen over een periode van 5 jaar is het maximale qua grootte. Daarnaast mag het voordeel van de productinnovatie niet groter zijn dan 7.5 miljoen euro.

Voorwaarden voor een innovatiebox, de nadelen

Naast dat de strengere voorwaarden voor een innovatiebox voordelen hebben heeft dit ook negatieve gevolgen. Zo is het voor veel software bedrijven niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de subsidie. Dit komt omdat de definitie van programmatuur (ook wel software) zeer is aangescherpt. Daarnaast zal het voor middel grote productie bedrijven ook lastiger worden. Eén van de voorwaarden voor een innovatiebox is een octrooi. Binnen die sector wordt er regelmatig geen octrooi aangevraagd op een innovatie vanwege concurrentie en beroepen ze zich op geheimhouding. Echter, is een octrooi een harde eis voor de innovatiebox.

Praktische tips en handvatten voor het beschermen van jou intellectueel eigendom.