Voorbeelden van open innovatie, wat zijn succesverhalen?

Open Innovatie gaat om innovatieve ideeën uitwisselen met de markt maar ook andere bedrijven in andere sectoren. Op deze manier trekken bedrijven nieuwe kennis aan wat buiten de organisatie zit en gebruikt kan worden voor innovatie. Er zijn enkele toonaangevende voorbeelden van open innovatie, in dit artikel zullen twee bedrijven belicht worden die gebruik maken van open innovatie voor hun vernieuwingsproces.

Voorbeelden van open innovatie

Hieronder beschrijven we twee voorbeelden van open innovatie die gedaan zijn door grote Nederlandse bedrijven. Voor deze twee bedrijven is open innovatie een succesvolle manier van innoveren.

Philips als open innovatie voorbeeld

Philips vertaald op diverse manieren open innovatie naar de praktijk. Eén van de bekendste voorbeelden in Open Innovatie is de High Tech Campus Eindhoven. Deze locatie staat symbool voor open innovatie. Op de R&D afdeling worden buitenstaanders verwelkomt, zoals technologische start-ups. Hier kunnen de start-ups gebruik maken van de apparatuur, de diensten en de kennis van Phillips bij de ontwikkeling van bepaalde technologieën.high tech campus

Phillips doet dit natuurlijk niet zonder dat zij er ook beter van worden. Phillips komt door de Campus in contact met vernieuwende en soms nog onbekende technologie waar zij van kunnen leren. Niet alleen valt Phillips hierdoor onder één van de belangrijkste voorbeelden in Open Innovatie, maar Phillips omarmt hiermee ook een bijzondere gedachtegang: niet alle kennis zit in de organisatie, maar ook daarbuiten. Op deze manier wil Phillips unieke kennis verkrijgen en daarmee de kansen op de markt vergroten.

Hoe pakt Unilever het aan?

Unilever voert verschillende activiteiten uit om open innovatie te stimuleren. Unilever behoort daarom tot één van de voorbeelden van open innovatie. De organisatie doet erg veel om de concurrentie voor te blijven op het gebied van technologie. Unilever onderneemt activiteiten zoals acquisities, joint ventures, maar ook publieke en private partnerships. Samenwerkingsverbanden kunnen enorm waardevol zijn voor bedrijven. In dit artikel staan de voor en nadelen van samenwerken met partners. 

Doordat Unilever zich betrekt in onderzoeken waar ook andere ondernemingen bij betrokken zijn, heeft de organisatie snel inzicht in nieuwe en praktische kennis. Deze kennis trekt Unilever via open innovatie velen malen sneller aan dan wanneer de kennis intern gegenereerd zou moeten worden. Zo vormt open innovatie een belangrijke pijler in de strategie van Unilever.  Daarnaast maakt Unilever gebruik van Lead Users bij hun innovaties wat ook grote impact heeft op de successen.

Andere dingen die Unilever doet om haar strategische opties te verbreden is door te investeren in beginnende ondernemers. Zo ondersteunt Unilever ze financieel, maar daarnaast vervult Unilever ook een adviserende rol. Zo verkrijgt Unilever praktische en theoretische kennis die ze zelf kunnen gebruiken. Een TV-programma wat we hiervan kennen is ‘Dragon’s Den‘ waarin ondernemers hun idee mogen pitchen aan kapitaal krachtige ondernemingen of ondernemers. Op deze manier zijn de investeerders in staat innovatieve ideeën binnen te halen. Andere bedrijven die (ook deels) Open Innoveren zijn: Procter & Gamble, Google, Lego, 3M, Google, IBM en Microsoft.