De verschillende rollen binnen een Scrum Team

Bij een Scrum team zijn er verschillende rolverdelingen te onderscheiden. Dit zijn er drie. Je hebt de Scrum Master, de Product Owner en het scrum team die het werk verzet. Wat zijn de verschillende taken die horen bij deze rollen? Hoe werken ze samen? De antwoorden hierop vind je in dit artikel. Allereerst is het goed om te weten dat een Scrum team een multidisciplinair en zelfsturend team is. Het team pakt gezamenlijk een project op, waarbij iedereen betrokken is bij het plannen en het verdelen van de taken. De kennis die hiervoor nodig is, moet aanwezig zijn bij de leden van een Scrum team. Scrum is een agile aanpak van productontwikkeling die vanuit de software steeds populairder geworden is en breder toegepast wordt.

De Scrum Master

Bij een Scrum team is de rol van Scrum Master er om het proces van het team te ondersteunen. Hij zorgt ervoor dat het juiste proces wordt gevolgd en dat mensen die achterblijven hier extra training krijgen zodat ze bij kunnen blijven. Tevens is de Scrum Master verantwoordelijk voor de vergaderingen en de voorzieningen. De Scrum Master zorgt er dus voor dat de rest van het team onverstoord aan het werk kan gaan. Een Scrum Master is niet hetzelfde als een project manager. Zo houdt een Scrum Master zich niet bezig met personele zaken zoals beloning voor teamleden, beoordeling en de selectie.

 Product Owner

De Product Owner heeft als rol in het Scrum team om de belangen van de klant te vertegenwoordigen. Dit is dan ook meestal de opdrachtgever, of de klant. Dit is diegene die uiteindelijk betaalt en er dus het meeste baat bij heeft dat het product gemaakt wordt en van een goede kwaliteit zal zijn. De Product Owner bepaalt ook hoe de agenda eruitziet. Wat er eerst gedaan moet worden en wat later kan gebeuren. Hierbij worden de belangrijkste punten eerst verwerkt en de overige later, zodat het grootste voordeel behaald kan worden.

Het Scrum Team

En dan is er nog het team. Dit zijn de mensen die uiteindelijk het werk verzetten wanneer het aankomt op het daadwerkelijk vervaardigen van het product. Hierbij worden ze dus gesteund door de Scrum Master. De samenstelling van een dergelijk team verschilt per Scrum team. Meestal gaat het hier om ongeveer 3 tot 9 personen. Zij organiseren alles zelf en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en ze zijn er verantwoordelijk voor dat de leverdatum wordt gehaald. Het is een multidisciplinair team met een grote verantwoordelijkheid. De scrum aanpak wordt door verschillende Lean Startups gebruikt om snel tot een minimal viable product te komen wat de markt op kan om feedback op te halen. Het grote verschil met een growth hacking team is dat er meerdere mensen in het scrum team zitten.

Zo zijn de rolverdelingen voor de Scrum Master en de Porduct Owner dus helder. Het is duidelijk wie zij zijn en wat er van ze verwacht wordt. Dit geldt ook voor het team. Maar binnen een team kan het nogal verschillen wie wat doet en bovendien, hoeveel mensen er in een team zitten. De kracht van een Scrum team zit hem in de hoge verantwoordelijkheid die een ieder draagt en de multidisciplinaire structuur die het heeft.

Meer weten over Scrum en Big Data? Met deze boeken ontwikkel je je kennis.