Vernieuwingen in het Voortgezet Onderwijs

Innovatie in het voortgezet onderwijs is nodig omdat de samenleving steeds sneller verandert. Het is daarom nodig dat niet alleen de samenstelling van het onderwijs aangepast wordt, maar dat ook de manier van leren bij de tijd is. Er zijn een aantal bekende voorbeelden van innovatie in het voortgezet onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de digiborden, of het leren met behulp van iPads. Deze voorbeelden zijn echter niet de enige voorbeelden van innovatie binnen het voortgezet onderwijs. In dit artikel worden een aantal andere vormen van innovatie in het voortgezet onderwijs gepresenteerd.

De E-klas & PAL-student als vorm van innovatie in het voortgezet onderwijs

Een leuke vorm van innovatie binnen het voortgezet onderwijs is de E-Klas en de Personal Assistent Leraar. De E-Klas is een “gewone” digitale leeromgeving waar leerlingen kennis tot zich nemen en aan andere leerlingen hulp kunnen vragen. De E-Klas wordt gecombineerd met een Personal Assistent Leraar (PAL). De PAL is een getrainde HBO- of WO-student. Hij ondersteunt de leerlingen verder bij het tot zich nemen van de stof. De docent heeft hierdoor meer tijd om individuele leerlingen te begeleiden en kan zich zo effectiever inzetten. Daarnaast doen HBO- en WO-studenten praktijkervaring in het onderwijs op.

Leerlingen voor leerlingen

Een andere vorm van innovatie binnen het voortgezet onderwijs is dat leerlingen aan leerlingen les gaan geven. Dat klinkt een beetje als een hele slechte bezuiniging. Het idee is echter dat oudere leerlingen onderwijsmateriaal ontwikkelen voor jongere leerlingen. Op deze manier wordt geprobeerd om het voor jongere leerlingen zo makkelijk mogelijk te maken om kennis tot zich te nemen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door het ontwikkelen van video’s waarmee kennis wordt overgedragen. Experimenten laten zien dat dit een effectieve manier is van onderwijs.

Innovatie in het voortgezet onderwijs: kennis delen

Digitalisering binnen het voortgezet onderwijs is niet meer weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van digiborden, of aan het laten leren met behulp van een iPad. Regelmatig komt het nog voor dat een school zelf digitale lesmethoden ontwikkelt, of laat ontwikkelen. Het zou natuurlijk zonde zijn van onderwijsgelden als iedere school dit voor zich zou doen. Steeds vaker zie je dan ook dat dergelijke lesmethoden gedeeld worden met andere scholen. Deze scholen kunnen het programma dan zelf weer aanpassen en verbeteren. Op deze manier groeit het aanbod van digitale lesmethoden, terwijl de kosten hiervan beperkt blijven.

Virtual reality als vorm van innovatie in het voortgezet onderwijs

Wellicht is een van de leukste vormen van innovatie in het voortgezet onderwijs de opkomst van virtual reality (VR). VR is een techniek waarbij je met behulp van een smartphone en een speciale bril in een virtuele realiteit wordt gebracht. Deze techniek komst steeds meer binnen handbereik. Zo kan je met een VR-bril een levensechte reis door de ruimte maken, of afdalen tot op de bodem van de oceaan. Uit proeven die zijn gedaan met deze vorm van onderwijs blijkt al dat het rendement hoog is. Wellicht gaan we hier in de nabije toekomst meer van horen.

Praktische tips en aanpakken voor Onderwijsinnovatie – Verkrijg inzichten door het boek ‘Leren Innoveren in het Onderwijs’