Systeem Innovatie, waarom is dit lastig?

Bij systeem innovatie wordt een nieuw systeem tot stand gebracht of een bestaand systeem dusdanig veranderd dat er een vernieuwd of geheel nieuw systeem ontstaat. Vaak is verbazing of ergernis een voedingsbodem voor systeem innovatie. Als je jezelf afvraagt of een proces niet veel beter kan, of er niet meer aandacht zou moeten zijn voor de klant of dat er onnodige onderdelen in een keten zitten, dan roept dit namelijk om een kritische analyse en vernieuwing om een product, dienst of proces beter te maken. Dit soort innovatie is goed voor alle partijen. Klanten en gebruikers zijn meer tevreden en een bedrijf ontvangt minder klachten en verkoopt (waarschijnlijk) meer.

Enkele voorbeelden van Systeem Innovatie

Inmiddels ben je er waarschijnlijk al helemaal aan gewend, maar een grote systeem innovatie was die waarmee je gemakkelijk producten op internet kunt bestellen, zoals boeken bij Amazon. Als klant word je helemaal gefaciliteerd; je gegevens worden opgeslagen, zodat je de volgende keer sneller kunt bestellen, je kunt recensies lezen, wat kochten fans van dit boek nog meer? Daarbij komt nog het gemak dat je 24 uur per dag vanuit huis kunt winkelen. Een ander voorbeeld zijn de klantgerichte diensten in het ov, zoals de ov-fiets en de treintaxi. Beide voorbeelden laten zien dat door een systeem of proces aan te passen het de klant gemakkelijker wordt gemaakt.

Waarom is Systeem Innovatie belangrijk?

Waarom zijn systeem innovaties belangrijk? Simpel, ze kunnen het leven gemakkelijker en aangenamer maken en de kwaliteit van producten en diensten verbeteren. Door te optimaliseren hoeft minder energie te worden gestoken in nutteloze activiteiten. Deze energie kan dan vervolgens weer in andere zaken worden gestoken. Vaak zijn de gebruikers van een product of dienst de bron van systeem innovaties. Zij merken namelijk uit eerste hand wat er niet handig is en wat er beter kan. Als een nieuw product of een nieuwe website wordt gelanceerd, is het ook altijd slim om voor de lancering een gebruikersonderzoek uit te voeren. Zo kun je eventuele knelpunten vroegtijdig opsporen en verhelpen. Daarnaast is het continue bijsturen van de innovatie belangrijk. Iteratieve innovatie noemen we dit, lean startups hebben dit tot een volledige filosofie verheven.

Waarom is Systeem Innovatie lastig?

Als je dit leest over systeem innovaties, dan vraag je je af waarom hier niet continu aan wordt gewerkt. Iedereen heeft er toch profijt van? Er zijn enkele zaken die vernieuwing lastig kunnen maken. Als een proces bijvoorbeeld al lang wordt gebruikt zonder noemenswaardige problemen, dan zijn bedrijven vaak geneigd om het maar zo te laten. Vernieuwing is immers niet ‘nodig’. Zeker als meerdere bedrijven samen veranderingen moeten doorvoeren, dan gaat dit vaak gepaard met de nodige weerstand. Er moeten allerlei wijzigingen worden doorgevoerd, medewerkers moeten wennen aan nieuwe systemen en misschien wordt de verdeling van de winst onder de verschillende bedrijven wel anders dan voorheen. Dit soort issues staat innovatie nog weleens in de weg.