Het verschil tussen strategie en tactiek

0

Om business model innovatie te begrijpen moeten er een aantal andere concepten duidelijk zijn. We praten over business modellen, strategie en tactiek. Deze concepten worden vaak verkeerd begrepen of als synoniemen gebruikt. Verkeerd gebruik van deze termen kan leiden tot slechte beslissingen. De termen zijn gerelateerd maar absoluut niet hetzelfde. wat is het verschil tussen strategie en tactiek, en hoe verhoudt het business model zich hiermee?

Voorbeelden van verschil tussen strategie en tactiek

  • Business model: de logica van bedrijven, hoe het werkt en creëert een bedrijf waarde met zijn producten en hoe wordt er geld verdient
  • Strategie: is het plan om een unieke positie te bemachtigen door middel van onderscheidende activiteiten. Dus de strategie is het plan hoe het business model wordt gebruikt. Ook onderwerpen als reacties op concurrenten zitten in het strategisch plan.
  • Tactiek: resterende keuzes die open blijven voor een bedrijf bij het gebruiken van een bepaald business model. Een voorbeeld van een tactiek is de krant Metro. Zij hebben de tactiek om via hun advertentie gebaseerd business model ervoor te kiezen kranten gratis te verspreiden

Misschien is de verdeling nog wat vaag, dus door eenvoudig voorbeeld van een auto hoop ik wat meer duidelijkheid te scheppen. Als we naar iets simpels zoals een auto kijken zou dit het verschil tussen strategie en tactiek zijn:

  • Strategie is het ontwerpen en bouwen van een auto
  • Business model is de auto zelf
  • Tactiek is hoe je de auto bestuurd.

Dus om het business model te innoveren moet er gekeken worden naar nieuwe manieren hoe er geld verdient kan worden door een bedrijf. Door naar concurrentie te kijken is het mogelijk te bepalen hoe zij waarde creëren en geld verdienen. Echter, het kopiëren van business-modellen is geen innovatie en kan nadelig zijn voor je eigen organisatie. Business model innovatie wordt vaak als moeilijk ervaren door managers en dat is begrijpelijk. Om een business model te innoveren, is creativiteit nodig, creatieve ideeën kunnen worden gestimuleerd in een organisatie. Lees hier hoe.

Tactiek

Tactieken voor organisaties kunnen essentieel zijn voor een competitief voordeel. Een tactiek kan namelijk onderscheidend zijn ten opzichte van concurrentie. Echter zijn tactieken makkelijk aan te passen en worden verschillende tactieken gebruikt om het uiteindelijke business model tot een succes te verkrijgen. Zoals eerder gezegd: Metro heeft de tactiek om gratis kranten verspreiden om zo een groot aantal lezers snel te bereiken. Het is hun manier hoe dat zij de ‘auto’ besturen. Het verschil tussen strategie en tactiek is dat de strategie overkoepelend is terwijl de tactiek meer hands-on is.

Business modellen

De literatuur biedt een aantal standaard business modellen die kunnen worden aangepast aan de organisatie en haar omgeving. Met creativiteit en achtergrondkennis kan een nieuw business model gecreëerd worden. De belangrijkste business modellen die tegenwoordig gebruikt worden zijn een afspiegeling van de volgende drie business modellen uit de literatuur:

Business model gefocust op efficiëntie (Kostenleiderschap)

Dit model legt de nadruk op efficiëntie. Door efficiënter te produceren kunnen producten en services goedkoper aangeboden worden. Procesinnovatie is vaak van cruciaal belang voor een efficiëntie gebaseerd business model. Een uitgangspunt is om de waarde propositie uit te breiden door gebruik te maken kruis elasticiteit van een complementair aanbod. Dit betekent bijvoorbeeld dat een boer zijn aanbod verschuift van alleen de verkoop van zijn kaas in de richting van een ervaring op de boerderij kaas verkoop voor toerisme.

Waargenomen waarde model (perceived value model)

Dit business model legt de nadruk op producten die gezien worden als een premium. Mensen willen het product hebben vanwege de waarde die zij hier aan verbinden. Een voorbeeld van dit business model is Apple. Producten worden voor een hogere prijs verkocht wat ervoor zorgt dat dit business model populair is.

Business model gefocust op Netwerken

Ook bekend als loyaliteit gebaseerde modellen, deze business modellen zorgen voor herhaal aankopen van vaste klanten. Wanneer dit business model goed toegepast wordt, zullen de consumenten zich als ‘ambassadeurs’ gedragen van het product. Op deze manier wordt er een vicieuze cirkel aan geslingerd die er voor zorgt dat de groep trouwe klanten steeds groter wordt.Er is geen eenduidige manier om een business model te innoveren. Dit is voor elke organisatie anders gezien de omgeving waarin zij verkeren. Voorbeelden van business innovatie kun je hier vinden. Ook een aantal innovatie boeken kunnen helpen met het innoveren van uw business model.

Andere interessante artikelen

De meest innovatieve bedrijven van 2016 Elk jaar worden er innovatie onderzoeken gedaan naar de meest innovatieve bedrijven. De Boston Consultancy Group heeft elk jaar zo'n onderzoek en heef...
Sociale innovatie in Nederland Sociale innovatie is een term wat steeds vaker terug komt bij managers en bedrijven. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vorm van innovatie erg belang...
Marktinnovatie, waarom is dit belangrijk? Marktinnovatie is de tegenhanger van productinnovatie. Marktinnovatie is een ander soort innovatie en houdt min of meer in dat er nieuwe markten aange...
Digitale innovatie, hoe blijf je toekomstbestendig... Digitale innovatie is een ander soort innovatie wat de laatste tijd vaker naar voren komt. Vormen van innovatie zoals productinnovatie, radicale innov...

Laat een reactie achter

Uw e-mail adres zal niet worden gepubliceerd