Wat is het verschil tussen Strategie en Tactiek?

Steeds vaker komen de termen business modellen, strategie en tactiek terug in het nieuws, op social media en het internet. Deze concepten worden vaak verkeerd begrepen of als synoniemen gebruikt. Verkeerd gebruik van deze termen kan leiden tot slechte beslissingen binnen organisaties. De termen zijn gerelateerd maar zeker niet hetzelfde. Wat is het verschil tussen strategie en tactiek, en hoe verhoudt het business model zich hiermee?

Voorbeelden van verschil tussen strategie en tactiek

  • Business model: de logica van bedrijven, hoe het werkt en creëert een bedrijf of startup waarde met zijn producten en hoe wordt er geld verdient;
  • Strategie: is het plan om een unieke positie te bemachtigen door middel van onderscheidende activiteiten. Dus de strategie is het plan hoe het business model wordt gebruikt. Ook onderwerpen als reacties op concurrenten zitten in het strategisch plan;
  • Tactiek: resterende keuzes die open blijven voor een bedrijf bij het gebruiken van een bepaald business model. Een voorbeeld van een tactiek is de krant Metro. Zij hebben de tactiek om via hun advertentie gebaseerd business model ervoor te kiezen kranten gratis te verspreiden.

Misschien is de verdeling nog wat vaag, dus door eenvoudig voorbeeld van een auto hoop ik wat meer duidelijkheid te scheppen. Als we naar iets simpels zoals een auto kijken zou dit het verschil tussen strategie en tactiek zijn:

  • Strategie is het ontwerpen en bouwen van een auto;
  • Business model is de auto zelf;
  • Tactiek is hoe je de auto bestuurd.

Dus om het business model te innoveren moet er gekeken worden naar nieuwe manieren hoe er waarde toegevoegd kan worden door een bedrijf. Door naar concurrentie te kijken is het mogelijk te bepalen hoe zij waarde creëren en geld verdienen. Echter, het kopiëren van business-modellen is geen innovatie en kan nadelig zijn voor je eigen organisatie. Mede omdat een business model van een concurrent niet in de organisatie past.

Business model innovatie wordt vaak als moeilijk ervaren door managers en dat is begrijpelijk. Om een business model te innoveren, is creativiteit nodig, creatieve ideeën kunnen worden gestimuleerd in een organisatie.

Even tussen door..

Meer weten over strategie, tactiek en innovatie? Dan is het boek ‘Reinventing Business Models’ wat voor jou. Koop het boek nu via Bol.com.

Reinventing business modelsKoop dit boek nu via Bol.com

Wat is tactiek?

Tactieken voor organisaties kunnen essentieel zijn voor een competitief voordeel. Een tactiek kan namelijk onderscheidend zijn ten opzichte van concurrentie. Echter zijn tactieken makkelijk aan te passen en worden verschillende tactieken gebruikt om het uiteindelijke business model tot een succes te verkrijgen.

Zoals eerder uitgelegd: Metro heeft de tactiek om gratis kranten verspreiden om zo een groot aantal lezers snel te bereiken. Het is hun manier hoe dat zij de ‘auto’ besturen. Andere kranten vragen juist abonnementsgeld voor hun krant. Het verschil tussen strategie en tactiek is dat de strategie overkoepelend is terwijl de tactiek meer hands-on is.

Welke verschillende business modellen zijn er?

De innovatie literatuur biedt een aantal standaard business modellen die kunnen worden aangepast aan de organisatie en haar omgeving. Met creativiteit en achtergrondkennis kan een nieuw business model gecreëerd worden. De belangrijkste business modellen die tegenwoordig gebruikt worden zijn een afspiegeling van de volgende drie business modellen uit de literatuur:

Business model gefocust op efficiëntie ook wel Kostenleiderschap

Dit model legt de nadruk op efficiëntie. Door efficiënter te produceren kunnen producten en services goedkoper aangeboden worden. Mede door dat er schaalvoordelen behaald kunnen worden. Procesinnovatie is vaak van cruciaal belang voor een efficiëntie gebaseerd business model.

Een uitgangspunt is om de waarde propositie uit te breiden door gebruik te maken kruis elasticiteit van een complementair aanbod. Dit betekent bijvoorbeeld dat een boer zijn aanbod verschuift van alleen de verkoop van zijn kaas in de richting van een ervaring op de boerderij en kaas verkoop voor bijvoorbeeld toerisme. Hierdoor weet de boer meer uit zijn producten en expertise te halen.

Waargenomen waarde model (perceived value model)

Dit business model legt de nadruk op producten die gezien worden als een premium. Mensen willen het product hebben vanwege de waarde die zij hier aan verbinden. Een voorbeeld van een bedrijf dit dit business model gebruikt is Apple. Producten worden voor een hogere prijs verkocht wat ervoor zorgt dat dit business model gewenst is door veel bedrijven. Het grote nadeel van dit business model is het feit dat concurrenten min of meer hetzelfde product in de markt zetten alleen voor een lagere prijs. Marketing, merkwaarde en perceptie speelt daarom een belangrijke rol bij dit business model.

Business model gefocust op Netwerken

Ook bekend als loyaliteit gebaseerde modellen, deze business modellen zorgen voor herhaal aankopen van vaste klanten. Wanneer dit business model goed toegepast wordt, zullen de consumenten zich als ‘ambassadeurs’ gedragen van het product. Op deze manier wordt er een vicieuze cirkel aan geslingerd die er voor zorgt dat de groep trouwe klanten steeds groter wordt. Je ziet dit terug bij bijvoorbeeld bedrijven zoals Swapfiets en HelloFresh.

Conclusie

Er is geen eenduidige manier om een business model te innoveren. Dit is voor elke organisatie anders gezien de omgeving waarin zij verkeren. Echter wanneer je de businessmodellen van bedrijven afpelt kom je in essentie de bovenstaande businessmodellen tegen. Voorbeelden van business innovatie zijn te lezen in dit artikel.

Nog even dit..

Meer weten over business modellen en de creatie van nieuwe business modellen? Dan mag het boek ‘Business Model Generatie’ niet ontbreken. Handige en praktische tips om aan de slag te gaan met een innovatief business model.

Business model generatie

Koop dit boek nu bij Bol.com