Hoe stimuleert de Overheid innovatie?

De overheid is een grote sponsor als het gaat om innovatie.  Dat is ook logisch gezien het feit dat innovatie onder andere verantwoordelijk is voor de banen van morgen en overmorgen. Daarnaast is een innovatief land vaak ook een land waar veel andere bedrijven zich willen vestigen. Denk bijvoorbeeld aan de regio Eindhoven. De innovatieve bedrijven die daar gevestigd zijn, trekken weer andere bedrijven aan. Hierdoor wordt de economische groei gestimuleerd en krijgt de overheid weer meer geld binnen door middel van belastingen. Maar hoe stimuleert de overheid innovatie?

De overheid als innovatie-aanjager

Er zijn verschillende manieren hoe de overheid innovatie stimuleert. Dit kan door gebruik te maken van verschillende middelen. In de eerste plaats kan de overheid natuurlijk gewoon een subsidie verstrekken om te innoveren. Vaak is dit wel lastig, omdat de grens tussen het verstrekken van een subsidie en verboden staatssteun klein is. De overheid heeft daarom ook andere manieren om innovatie te stimuleren zoals belastingvoordelen, of innovatiekredieten.

Het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid

De Nederlandse overheid heeft een aantal sectoren aangewezen die beschouwd worden als topsectoren. Binnen deze sectoren hebben Nederlandse bedrijven en instellingen een leidende positie op de wereldmarkt. De overheid wil hun positie verder verbeteren door juist aan deze sectoren innovatie-gelden te verschaffen. Het gaat dan om de volgende 9 innovatieve sectoren:

  • Tuinbouw
  • Agri & Voeding
  • Water
  • Gezondheidszorg
  • Chemie
  • High Tech
  • Energie
  • Logistiek
  • De creatieve industrie

Stimuleren van innovatie door subsidie

Er zijn verschillende manieren waardoor de overheid innovatie subsidies kan verstrekken. Zo kan de overheid bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuw medicijn en daar een bepaald bedrag voor geven. Dat zijn echter wat complexere subsidies. Vaak nemen bedrijven een subsidiemakelaar in de arm om een dergelijke subsidie aan te vragen.

De overheid kan ook op een andere manier subsidie geven op innovatie. Dit doet zij door belastingvoordelen te geven aan innovatieve bedrijven. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de Research en Development Aftrek. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de speciale innovatie-box. Winst die door een vennootschap gemaakt wordt en die in deze box belast wordt, wordt belast met een tarief van 5%.

Leningen en garanties door de overheid

Een van de belangrijkste manieren van de overheid om innovatie te subsidiëren is door het verstrekken van leningen en garanties. Innovatieve bedrijven of Nederlandse startups  hebben vaak een probleem om aan financiering te komen. Dat is aan de ene kant begrijpelijk: innovaties slaan niet altijd aan en de risico’s zijn groot. De overheid heeft echter niet alleen, of misschien wel juist niet, een financieel belang bij het verstrekken van innovaties, maar heeft vooral als belang dat er geïnnoveerd wordt.

Daarom verstrekt de overheid veel leningen, of staat voor leningen garant als dit nodig is. Vaak gaat het dan om een mix van financiering waarbij de overheid voor een deel partij is en het overige gedeelte door private partijen wordt gedragen door middel van bijvoorbeeld crowdfunding.

Innovatie door de gemeenten

In deze post is vooral ingegaan op de positie van de Rijksoverheid. Natuurlijk is de Rijksoverheid niet de enige partij die innovaties mogelijk maakt. Gemeenten hebben vaak ook speciale regelingen om innovaties mogelijk te maken. Het voordeel van innovatiesubsidies die door de gemeente verstrekt worden is dat de processen vaak transparanter en korter zijn. Hierdoor is het voor vooral kleinere ondernemers makkelijker om een beroep op deze innovatiegelden te doen.