Nederlandse startups: innovatief, maar ook progressief?

De werkgelegenheid bij startups in Nederland snel groeit, maar het salaris is laag en de gewerkte uren zijn lang. Hoewel startups vaak innovatief zijn, betekent dit niet dat ze ook progressief zijn: de kloof tussen mannen en vrouwen is groter dan in andere sectoren van het bedrijfsleven. Ook is een op de vijf medewerkers slachtoffer of getuige van discriminatie op de werkvloer geweest. 

De innovatie en werkgelegenheid die startups met zich meebrengen, zorgen voor een positief imago. Steden zijn daarom bezig met het creëren van een aantrekkelijk klimaat voor startups. Ook grote bedrijven en multinationals associëren zich graag met het goede startup imago: de “zekerheden van een gevestigd bedrijf, maar de innovatiedrang van een startup” is een veelgehoorde aanprijzing. Toch heeft dit positieve imago de afgelopen tijd een flinke deuk opgelopen, met name door aantijgingen over seksisme en het slecht behandelen van medewerkers in voornamelijk Amerikaanse startups. Hoe zit het met startups in Nederland?

Amsterdam startup hoofdstad van Nederland

Om te beginnen is er ook in Nederland een levendige en snelgroeiende startup scene. Het afgelopen jaar werden er door startups in Nederland 4.271 vacatures uitgeschreven. Met 55 procent werd het overgrote deel van de nieuwe arbeidsplaatsen in Amsterdam aangeboden. Amsterdam is dus zonder twijfel de startup hoofdstad van Nederland, maar ook in vergelijking met andere grote Europese hoofdsteden doet Amsterdam het goed: de 7,2 procent waarmee het aantal vacatures elke maand mee toeneemt ligt hoger dan de percentages van Londen (4,8 procent), Berlijn (geen groei) en Parijs (een afname van 1,6 procent).

Salarissen liggen 7 procent onder het modale inkomen

Sollicitanten die een baan bij een van de vele startups bemachtigen werken over het algemeen lange uren tegen een salaris dat gemiddeld onder het modale inkomen ligt. Dit blijkt uit een enquête die Joblift onder startup medewerkers hield. Een startup medewerker werkt gemiddeld 43 uur per week. Nederlandse startup medewerkers verdienen een bruto jaarsalaris van €34.190. Hiermee verdienen ze 7 procent minder dan het modale inkomen, dat in Nederland op 36.500 euro ligt.

Medewerkers positief over eigen startup

Ondanks de lange uren en het relatief lage loon zijn start up medewerkers over het algemeen positief over hun baan. Zo laat maar liefst 97 procent van de bevraagden weten een goede relatie met collega’s te hebben. Daarnaast kunnen negen op de tien medewerkers zich identificeren met de missie en de waardes van hun startup. 80 procent vindt dat hun baan een goede leercurve biedt.

Slechts 21 procent van de topposities bij Startups is door vrouwen gevuld

Toch is niet alles positief. Zo laat de positie van vrouwen flink te wensen over bij startups. Een duidelijke meerderheid van 63 procent geeft aan dat het bij hun op de werkvloer ontbreekt aan een goede balans tussen mannen en vrouwen. Ook in de top van veel startups lijkt hier sprake van: slechts een op de vijf CEO’s of managing directors binnen Nederlandse startups is vrouwelijk. Opvallend is dat Nederlandse startups het hiermee slechter doen dan de rest van het bedrijfsleven, waar volgens het CBS een kwart van de topposities door vrouwen gevuld wordt.

Een op de vijf medewerkers slachtoffer of getuige van discriminatie

En ook Nederlandse startups zijn niet gevrijwaard van seksisme en discriminatie: 13 procent van de bevraagden geeft aan weleens slachtoffer te zijn geweest van discriminerende opmerkingen of ongelijke carrièrekansen. 6 procent van de bevraagden zegt getuige te zijn geweest van discriminatie jegens een collega. Hoewel het grootste deel van de medewerkers zich positief uitlaat over de eigen baan bij een startup, valt er op het gebied van discriminatie en de positie van vrouwen dus ook voor Nederlandse startups nog genoeg vooruitgang te boeken. Vooralsnog verbinden startup bedrijven technologische innovatie nog te weinig met maatschappelijk vooruitstreven.