Stappenplan voor het realiseren van een innovatief idee

Een innovatief idee vormt de basis voor elke innovatie die door de jaren heen is gerealiseerd. Dit gezegd hebbende is een innovatief idee op zich niets meer of minder dan een hersenspinsel. Heel wat mensen krijgen op een zeker ogenblik een idee dat dan wel over een revolutionair karakter mag beschikken, maar niet realiseerbaar is. Is het bijvoorbeeld wel financieel haalbaar of is er geen echte doelmarkt voor te vinden? Hoe dan ook, heb jij een innovatief idee en wil je deze graag kunnen praktiseren? Dan kan dit stappenplan je daar ongetwijfeld bij helpen!

Stap 1: Is je innovatieve idee praktisch realiseerbaar?

De eerste stap is er meteen één die ongelofelijk belangrijk is. In theorie kan jouw innovatief idee ronduit geweldig lijken, maar is ze ook in de praktijk realiseerbaar? Er dient op dit vlak rekening te worden gehouden met verschillende, belangrijke factoren zoals:

  1. Hoeveel bedragen de kosten voor het realiseren van jouw innovatief idee?
  2. Hoe zal de productie worden geregeld (en op welke manier is deze schaalbaar)?
  3. Zal er uiteindelijk vraag zijn naar jouw innovatieve product of dienst?

De bovenstaande drie vragen zijn fundamentele vragen die iedereen zich moet stellen die van plan is om een nieuw en innovatief idee in de praktijk te realiseren. Ondanks het feit dat creatieve geesten vaak niet zozeer bezig zijn met de financiële kant van de zaak is het wel zo dat dit van cruciaal belang is voor de levensvatbaarheid van jouw innovatieve product of dienst. In ieder geval, heb je een antwoord gevonden op deze drie belangrijke vragen? Dan is het tijd geworden om verder te gaan naar de tweede stap.

Stap 2: Bepaal de doelgroep

De tweede stap bestaat uit het concreet bepalen van de doelgroep voor jouw innovatie. Als het goed is heb je hierover reeds nagedacht tijdens de eerste stap van dit stappenplan, maar nu is het tijd geworden om dat idee concreet te gaan maken. Bij het bepalen van de doelgroep is het belangrijk om rekening te houden met twee zeer specifieke factoren, namelijk:

  1. Op welke doelgroep ga je, je richten met jouw nieuwe product of dienst?
  2. Zit de doelgroep die jij voor ogen hebt ook echt te wachten op jouw innovatie?

Beide vragen zijn van cruciaal belang voor niet alleen de levensvatbaarheid van jouw innovatieve idee, maar ook voor het toekomstperspectief waarover ze beschikt. Een goed idee maakt daarom nog niet automatisch een gewild product. Wil je absolute zekerheid? Dan kan het uitvoeren van een marktonderzoek uitvoeren in de praktijk beslist geen kwaad! Valideer je idee door de belangrijkste punten te checken. Deze innovatiemodellen kunnen je daarbij helpen.

Stap 3: Hoe ga je het idee ontwikkelen?

Een idee blijft een idee tot op het ogenblik dat je ze daadwerkelijk gaat realiseren. Dat is evident. De ontwikkeling of productie van je innovatief product is echter iets dat je ongetwijfeld kopzorgen gaat opleveren. Ga je bijvoorbeeld zelf de productie van je product voor je rekening nemen of ga je dit uitbesteden? Welke kosten mag de productie bovendien met zich meebrengen om voor jou financieel interessant te blijven? Zal je bovendien de mogelijkheid hebben om ten allen tijde het volledige productieproces op te kunnen volgen zodat je bent verzekerd van een optimale kwaliteit?

Het zijn allemaal vragen die je, je moet stellen en waar het nodige onderzoek voor moet worden uitgevoerd. Eenmaal je product is ontwikkeld zal je bovendien ook willen nadenken over de manier waarop je ze in de markt gaat zetten en hoe je ze kenbaar gaat maken bij de doelgroep. Een goede marketingstrategie zal dus wellicht eveneens een belangrijke vereiste worden.

Stap 4: Denk na over de schaalbaarheid van je (eventuele) productieproces

Heb je inmiddels achterhaald hoe je, je innovatieve product in de praktijk gaat ontwikkelen? Sta dan gelijk ook even stil bij de schaalbaarheid van dat productieproces. Slaat je product aan? Dan is de kans groot dat je overstelpt zal worden met vragen uit mogelijks niet één, maar zelfs uit verschillende sectoren. Het is van cruciaal belang om deze vraag zo goed mogelijk op te kunnen vangen.

Tesla heeft er op een zeker ogenblik voor moeten kiezen om extra fabrieken te openen, simpelweg omdat ze de vraag naar haar elektrische auto’s niet meer bij wist te houden. Het niet tijdig kunnen produceren van nieuwe auto’s was nefast geweest voor het toekomstperspectief van de Tesla onderneming waardoor men genoodzaakt was om de productiecapaciteit aanzienlijk op te schroeven. Schaalbaarheid is in ieder geval iets waar ook jij met jouw nieuwe product rekening mee zal willen en eigenlijk moeten houden.

Stap 5: Overweeg het aanvragen van een octrooi

Last but not least, voor heel wat innovatieve ideeën die ontstaan geldt dat ze binnen één of meerdere sectoren een belangrijke, zelfs cruciale meerwaarde kunnen betekenen voor de toekomst. De bedrijfswereld biedt heel wat opportuniteiten, maar er liggen ook heel wat haaien op de loer die een deel van jouw innovatieve koek zullen willen innemen.

Om je optimaal te kunnen wapenen tegen dergelijke concurrentie kan het de moeite waard zijn om het aanvragen van een octrooi te overwegen. Door middel van een octrooi kan je, je intellectuele eigendommen beschermen en een extra financiële meerwaarde creëren. Het verstrekken van licenties voor je innovatieve product kan bijvoorbeeld op termijn een belangrijke backbone blijken te zijn voor je onderneming. Let wel, een octrooi aanvragen vergt heel wat kennis en voorbereiding en is zeker niet iets waarbij je slechts over één nacht ijs moet gaan. Ook een marktonderzoek laten uitvoeren naar het eventueel reeds bestaan van gelijkaardige octrooien is in ieder geval een absolute must.