Wat leer je bij een Scrum Master Training?

Een scrum master training volgen is een manier om werken volgens het Scrum-framework beter te laten verlopen. Een scrum master training volgen zorgt ervoor dat je een essentiële rol binnen het scrum-proces kunt vervullen en daardoor beter in staat bent om bij meerdere projecten ingezet te worden.

Wat is scrum?

Voor mensen die niet helemaal in de materie zitten volgt hier een korte samenvatting van wat scrum is. Scrum is een framework van de Agile manier van werken. Scrum stelt multidisciplinaire (innovatie) teams in staat om succesvol te innoveren. Hierbij wordt er gewerkt in sprints van minimaal één tot maximaal vier weken. In deze periode wordt er door het team aan deeloplossingen voor een probleem gewerkt. Deze oplossingen worden vervolgens gepresenteerd, zodat er tussentijds bijgestuurd kan worden. Op deze manier wordt voorkomen dat er uiteindelijk een innovatie tot stand wordt gebracht, die in theorie wel een oplossing biedt, maar praktisch niet werkbaar is. Een goed praktijk voorbeeld van scrum is terug te vinden in de Hyves case.

Wat is een scrum master, en wat leer je tijdens een scrum master training?

De scrum master is eigenlijk de spin in het web. Hij overziet het hele proces en fungeert als een verbinding tussen de verschillende disciplines binnen het team. Vaak zal hij daarom ’s ochtends een meeting organiseren waarbij de verschillende teams vertellen waar ze mee bezig zijn. Dit wordt ook wel een ‘Daily Scrum’ ‘Dagstart’ of ‘Standup’ genoemd. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de verschillende disciplines van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. De scrum master bevordert de samenwerking tussen de verschillende teams. Daarnaast zorgt hij er ook voor dat de verschillende teams alles hebben wat ze nodig hebben. Op deze manier kunnen de teams het beste uit een sprint halen.

Wat leer je tijdens een scrum master training?

Tijdens een scrum master training leer je verschillende zaken. In de eerste plaats zal er nader worden ingegaan op de rol van de scrum master, en met name hoe je deze rol effectief kunt vervullen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan hoe je belemmeringen kunt herkennen en wegnemen. Uiteraard zal er tijdens een scrum master training ook worden ingegaan op de manier waarop je de teams beter samen kunt laten werken. Dit kan bijvoorbeeld door de verschillende teams mee te nemen in een Agile manier van werken, structuur te behouden en innovatieve ideeën te stimuleren.

Scrum master training met diploma

Na het volgen van een Scrum master training wordt er ook een diploma uitgereikt. Deze zogenaamde scrummaster belts kennen verschillende kleuren. Zo is een zwarte band het hoogste wat je kunt halen en wordt ook internationaal erkent. DE vaardigheden die je als scrum master leert worden in de toekomst waarschijnlijk alleen maar waardevoller, aangezien steeds meer bedrijven de scrum-methode gebruiken om te innoveren.

Zelf beginnen met Scrum? Deze boeken helpen je hierbij