Samenwerken open innovatie, met welke partners?

Innovatieprojecten, zelfs die uitgevoerd worden binnen hetzelfde bedrijf, kunnen verschillen in vele opzichten  zoals het type van de technologieën wat ontwikkeld wordt. Ook de middelen die beschikbaar zijn en de manier waarop projecten worden beheerd kunnen binnen een organisatie verschillen. Samenwerken open innovatie kan door R&D-projecten te integreren met verschillende soorten kennis en elk van deze kennisbronnen kunnen anders van invloed zijn op de prestaties van het project. Samenwerken voor open innovatie is dus belangrijk We maken een onderscheid tussen twee categorieën van potentiële partners.

  • Publieke of semipublieke partners, zoals universiteiten en kennisinstellingen
  • Privé of marktgebaseerde partners zoals leveranciers of concurrenten.

Project management,  gekenmerkt door het proces en het management om te plannen,  monitoren en de controle van de uitvoering van de R&D projecten is de basis van veel open innovatie strategieën. Veel wetenschappers claimen dat een formele ‘stage-gate’ monitoring,  up-front ontwikkelingsplan en regelmatige evaluaties naar voren komen  als de ‘gouden regels’ van open innovatie management. Op deze manier wordt het management van open innovatie meetbaar en controleerbaar. Echter is het belangrijk om te weten met wie je samen werkt als organisatie.

De twee categorieën van partners hebben beide behoefte aan een andere benadering om innovatieprocessen een succesvol te maken. Het formele stage-gate proces kan worden bevorderd door managers, maar is niet altijd de meest effectieve manier om een innovatie te beheren

Samenwerken open innovatie met universiteiten

Samenwerken open innovatie, dit kan met universiteiten en kennis instellingen. Innovatieprojecten met universiteiten vereisen een minder formele management aanpak om effectief te zijn, dit is om de volgende redenen.

  • Onderzoekers van universiteiten volgen een geïnstitutionaliseerde manier van onderzoek dat in de academische wereld wordt aanvaard.
  • In de ogen van een bedrijf, zijn onderzoekers van universiteiten langzaam. Onderzoekers hebben andere motieven om samen te werken dan een winstgericht bedrijf
  • Veel controle en formele benadering met dit soort partners kan negatief uitpakken omdat onderzoekers meer waarde hechten aan autonomie en ruimte om te experimenteren. Evaluaties en targets werken dan averechts.

Dus bij het samenwerken met een universiteit of research lab om innovatie te bevorderen moeten managers moet rekening houden dat de onderzoekers en andere medewerkers van de universiteit een andere mentaliteit hebben dan werknemers van een bedrijf.

Samenwerken open innovatie met andere bedrijven

R&D-projecten met bijvoorbeeld leveranciers en klanten hebben meer kans om te profiteren van een geformaliseerde project management aanpak. Gekenmerkt door regelmatige controle en de naleving van een strikte up-front planning. Dit is om de volgende redenen:

  • Andere bedrijven zijn bekend met deze formele management praktijken. Normaal gesproken zou ze deze ook zelf gebruiken in hun eigen organisatie
  • Vanuit een concurrerend oogpunt, het is nooit zeker dat een leverancier nooit de markt zou betreden waar uzelf actief bent. Dus wanneer u veel laat zien tijdens het samenwerken open innovatie proces kan dit betekenen dat de leverancier zelf de mogelijkheden ziet in uw markt en besluit deze te betreden.

Voor managers is het belangrijk om in gedachten te houden met wie een samenwerkingsverband wordt aangegaan om innovatie te bevorderen. Universiteiten hebben zeker een andere aanpak nodig dan andere bedrijven in de markt. Universiteiten worden vaak gezien als traag en kostbaar om mee samen te werken, maar de resultaten van bijvoorbeeld de kennis van een farmaceutisch laboratorium van een universiteit kan zeer waardevol zijn voor de bedrijven die de toekomstige winsten.