Samenwerken en innovatie: essentieel volgens Nederlandse bedrijven

Innoveren, vrijwel alle bedrijven be-amen dat het nodig is en doen dan ook hun best om zo innovatief mogelijk te werken. Innovatie literatuur stelt zelfs dat organisaties die niet innoveren ’ten dode’ zijn opgeschreven.

69% van de Nederlandse bedrijven zegt aan een bepaalde vorm van innovatie te doen. Vrijwel altijd wordt daarbij samengewerkt met andere partijen. Dit zijn in een meerderheid van de gevallen de eigen verschillende afdelingen binnen een organisatie (66%) en IT-bedrijven (48%). Innovatie in Nederland is belangrijk, zo stelt de overheid diverse innovatie subsidies beschikbaar om innovatie te stimuleren. De bekendste is de WBSO-regeling welke organisaties tegemoet komt die investeren in ontwikkeling en innovatie.

Samenwerken en innovatie: do or don’t?

Als je als bedrijf wilt innoveren kun je ervoor kiezen om dit samen met partners te doen maar je kunt het ook als zelfstandig opzetten. Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel van samenwerken is dat je door met collega-bedrijven in gesprek te gaan andere inzichten kunt krijgen die kunnen leiden tot een verbetering van procedures en werkprocessen. Door samen te werken krijg je toegang tot processen en technologieën waar je je voordeel mee kunt doen.

Een nadeel van samenwerken is dat het vertragend kan werken. Daarnaast worden minder inzicht en het weglekken van kennis naar concurrenten genoemd als nadeel. Dit sluit aan bij een van de grootste nadelen van allianties. Vooral het samenwerken met grote bedrijven geeft een vergroting van kennis, zo blijkt uit onderzoek.

Waar moet een innovatiepartner aan voldoen?

Bij het zoeken naar een innovatiepartner spelen uiteraard verschillende factoren een rol. Een belangrijk criterium voor een geschikte innovatiepartner is de kennis die deze organisatie kan inbrengen. Vooral grote bedrijven hechten hier waarde aan. Kleinere bedrijven vinden dit minder belangrijk, maar dit komt wellicht ook omdat het specialisten zijn voor wie een innovatiepartner sowieso al wat lastiger te vinden is. Slechts 7% van de bedrijven vindt het belangrijk om samen te werken met een bedrijf dat reeds een gevestigde naam heeft.

Samenwerken is doorslaggevend voor Innovatie

Innoveren doen bedrijven en organisaties vrijwel nooit alleen. Ketensamenwerking is hierbij van essentieel belang. Zelf het wiel uitvinden is immers niet de eerste optie omdat het meer tijd en daardoor meer geld kost. Het weglekken van kennis wordt vrijwel nooit als een doorslaggevend nadeel gezien om niet samen te werken.

Duurzame samenwerking met bedrijven wordt gezien als zeer waardevol, ook nadat een innovatietraject is afgerond blijft de samenwerking vaak bestaan en blijft er overleg en kennis uitwisseling.

Innoveren is investeren en een goede ondernemer is daarbij niet bang om zijn eigen kennis en ervaring te delen. Toenemende regelgeving en concurrentie zal ervoor zorgen dat innoveren in de toekomst alleen nog maar belangrijker wordt, zowel voor grote bedrijven als kleine ondernemers. Investeringen in Innovatie in Nederland zijn daarom belangrijk.