Hoe realiseer je succesvolle productinnovatie?

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 4 projecten voor productontwikkeling succesvol is. Daarom is het uiterst belangrijk te weten wat succesfactoren zijn voor productinnovatie, zodat uw innovatieve ideeën niet bij die 75% hoort wat mislukt. Een analyse door Evanschitzky heeft de volgende resultaten voor succesvolle productinnovatie. De analyse is breed uitgevoerd en bied tips waar de nadruk op dient te liggen.

Succesfactoren productinnovatie

  • Sterkste succesfactoren zijn: Marktgerichtheid en het waargenomen voordeel van het product voor de klant
  • Kleine rol voor de organisatie zelf en de kenmerken van de markt, het gaat om de afstemming met de klant. Een gevolg hiervan zijn de lean startup methodiek en scrum.
  • Gevolgen van organisatieklimaat zijn sterker voor de diensten dan voor goederen; effecten van het product voordeel, marketingvaardigheid en externe relaties zijn sterker voor goederen dan voor diensten.
  • Toegewijde HR afdeling is erg belangrijk, organisatorische vormgeving sterker voor high-tech dan low-tech markten. Organisaties moeten goed ingericht zijn om goede productinnovaties te creëren. HR speelt hierbij een cruciale rol.
  • Onzekerheid over de omgeving, externe betrekkingen sterker voor low tech dan high-tech product innovatie. Dit wil zeggen dat dat voor Low-tech productinnovaties (meer incrementele innovaties) connecties met andere bedrijven belangrijker is.

Marktgerichtheid en product voordelen vanuit de klant zijn de belangrijkste factoren voor productinnovatie. Focus op uw markt en probeer uit te vinden wat de klant echt nodig heeft. Door middel van Crowdsourcing kunnen managers erachter komen wat de ideeën van de consument zijn en waar deze echt behoefte aan heeft. Een andere optie is het openen van uw innovatieproces met de markt om nieuwe innovatieve producten te creëren. Voor innovatieve producten is het effect van marketing en externe relaties belangrijker, dit komt omdat ze meer afhankelijk zijn op deze aanvullende middelen. Externe relaties met bijvoorbeeld de leverancier zijn van essentieel belang voor een innovatie omdat dit de daadwerkelijke lancering bevordert.

Cultuur en productinnovatie

Cultuur speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe producten. Door het werk van Geert Hofstede toe te voegen aan het onderwerp, blijkt dat in meer individuele landen zoals de Verenigde Staten en Nederland succes factoren minder invloed hebben op het succes van productinnovatie. Dit is omdat de markt meer verspreid is en mensen individualistischer zijn wat zich uit in meerdere wensen van het product. Uiteraard zijn deze factoren niet de enige die het succes van een product innovatie beïnvloeden, de psychologische toestand van de consument met betrekking tot de innovatie is ook van groot belang of het product innovatie zal slagen.