Open innovatie vs Crowdsourcing vs Co-Creatie

Waarschijnlijk ben je bekend met de buzzwoorden ‘open innovatie’ ‘crowdsourcing’ en het meer recente woord ‘co-creatie’. Steeds meer organisaties wijken af van het traditionele gesloten innovatie model. Men gaat er steeds meer op uit en vraagt hierbij de input van externe partijen. Dit kunnen klanten, leveranciers, de keten waarin een organisatie zich bevindt zijn. Hoewel de concepten open innovatie, crowdsourcing en co-creatie complementair zijn reflecteren ze verschillende aspecten van innovatie en idee generatie.

Co-creatie
Credit: Wokazu

Open Innovatie

Open innovatie is het innoveren met behulp van externe stakeholders. Dit kunnen concurrenten, klanten, leveranciers, wetgevers enzovoorts zijn. Henry Chesbrough, een vooraanstaand wetenschapper in innovatie, definieert open innovatie als volgt: het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën, diensten en producten. Open innovatie faciliteert interactie tussen mensen van verschillende organisaties. Open innovatie is een inclusieve en sociale manier om complexe problemen op te lossen en processen te verbeteren. Wanneer deze oplossingen naar de markt gebracht worden gebeurt dit vaak in de vorm van een strategische alliantie of joint venture.

Wat is het verschil tussen open innovatie en crowdsourcing?

Crowdsourcing vindt plaats wanneer een organisatie projecten uitbesteedt aan het bredere publiek. Een organisatie besluit de kennis van een groter publiek aan te boren en input is afkomstig van een grote en ongedefinieerde groep mensen. Crowdsourcing vereist een lager niveau van betrokkenheid dan open innovatie en co-creatie. Een organisatie die crowdsourcing gebruikt, stelt het publiek voor een uitdaging en vraagt om meningen, inzichten en suggesties. Het is een open oproep aan het publiek waarbij de organisatie oplossingen vraagt van de massa – niet echte bijdrage en samenwerking. Open innovatie en co-creatie impliceren een sterkere betrokkenheid van de stakeholders die deel uitmaken van het waarde- en creatieproces.

Co-Creatie

Open innovatie suggereert een actieve samenwerking tussen verschillende organisaties en het delen van intellectueel eigendom. Co-creatie is in dat opzicht anders; het focust zich op de relatie tussen een organisatie en een specifieke groep stakeholders, meestal haar klanten. De meest voorkomende definitie vanuit de wetenschappelijke literatuur is die van Pralahad: “Een actief, creatief en sociaal proces, gebaseerd op samenwerking tussen producenten en gebruikers dat door het bedrijf wordt geïnitieerd om waarde te genereren voor klanten.” Co-creatie betekent dus samenwerken met de eindgebruikers van het uiteindelijke product of dienst. Deze samenwerking staat in het teken om kennis en ervaringen uit te wisselen wat vervolgens gebruikt wordt om de propositie van een organisatie verder te verbeteren.

Open innovatie vs Crowdsourcing vs Co-Creatie

Om de drie concepten in een notendop naast elkaar gebruik ik het voorbeeld van een nieuwe (fictief) type auto. De open innovatie aanpak stelt dat bijvoorbeeld Volkswagen en Boeing gaan samenwerken in creatie van een vliegende auto. Deze auto wordt uiteindelijk op de markt gebracht door een joint venture waar beide bedrijven in participeren. De crowdsourcing aanpak zal in dit geval als volgt zijn: Volkswagen maakt kenbaar dat het bezig is met een nieuw type auto. Iedereen kan ideeën en concepten insturen waarna Volkswagen in dit geval een keuze zal maken van de meest haalbare oplossingen. Co-creatie is het verder verbeteren van een bestaand innovatief project van Volkswagen waarin gebruikers input leveren voor verbeteringen die uiteindelijk ook positief ontvangen worden door de massa.