Onderwijs van de toekomst, de leerling voorop

Eerder is er geschreven op Innovatie Site over onderwijsinnovatie. Deze soort innovatie is van essentieel belang om hoog te blijven scoren op het gebied van innovatie. Momenteel staat Nederland op een respectabele plaats op de lijst van meest innovatieve landen in 2017. Onderwijsinnovatie een fenomeen wat niet stil blijft staan. Naast dat technische hulpmiddelen de kwaliteit van  het onderwijs kunnen verbeteren is ook een gedrag en rol verandering belangrijk. Het onderwijs van de toekomst komt snel dichterbij. Hoe is het onderwijs van de toekomst anders dan het huidige systeem?

De student voorop in onderwijs van de toekomst

Het traditionele beeld van onderwijs bestaat uit een docent die aan studenten en/of leerlingen bepaalde kennis overbrengt. Dit zijn vaak vooraf vastgestelde leeronderwerpen die op traditionele wijze overgebracht worden aan de studenten. Veel van deze leerstof past niet meer in de huidige tijd van digitale innovatie. De jongere generatie is gewend aan apps en sociale media die constant het leven makkelijker en sneller maken. Het constant verbeteren is een way of life geworden. Fouten zijn er om verbeterd te worden, begin klein en pas aan.

Vraaggestuurd onderwijs zal een in de toekomst een belangrijke rol nemen binnen het onderwijs. Deze vorm van onderwijsinnovatie zorgt ervoor dat studenten zelf zeggenschap hebben over de leerstof. Het vinden van creatieve oplossingen voor lastige problemen wordt steeds als belangrijker ervaren in de samenleving.

Rol van de docent

De rol van de docent zal in de toekomst flink gaan verschuiven. Om ruimte te geven aan creatieve ideeen zal er goed geluisterd moeten worden naar de student. Echter betekent dit niet dat de docent niet meer belangrijk is binnen dit onderwijsproces. De docent zal in het onderwijs van de toekomst een meer procesmatige rol krijgen. Het bewaken van het pedagogische proces zal een grote nadruk krijgen op dat het zich toespitst op de leeractiviteiten van de student.

Praktische tips en aanpakken voor Onderwijsinnovatie – Verkrijg inzichten door het boek ‘Leren Innoveren in het Onderwijs’ 

Het artikel is gebaseerd op een artikel op het innovatie netwerk.