De belangrijke rol van een Octrooi

Met een octrooi kun je het exclusieve recht verkrijgen om een bepaald product of concept op de markt te mogen brengen. Dit recht wordt veelal vergeven aan uitvinders die een bepaalde uitvinding willen exploiteren.  Wat zijn de voordelen van een dergelijk patent en wanneer kun je er aanspraak op maken?

Wanneer kan je aanspraak maken op een octrooi?

Zodra je werkt aan een uniek concept dat nog niet op de markt is gebracht, dan bestaat er een kans dat je hiervoor een patent kunt bemachtigen. De eisen die hieraan gesteld worden zijn als volgt:

  • het moet een unieke uitvinding zijn
  • die een zekere mate van deskundigheid vereisen
  • het moet industrieel toepasbaar zijn

Deze regels zijn redelijk ruim te interpreteren en dat was zeker het geval toen er in verschillende landen verschillende eisen werden gesteld. Tegenwoordig hebben veel landen echter bovenstaande uniforme set aan eisen vastgelegd.

Regels bij een Octrooi

Verder staat een ieder vrij om een octrooi aan te vragen. Ondanks het feit dat het veelal uitvinders zijn die naar aanleiding van een onderzoek besluiten te werken aan een bepaald concept, kan jij dus ook zonder problemen een octrooi aanvraag indienen. Het is echter wel zo dat specialistische kennis vaak een must is om een bepaald product door te ontwikkelen en dan zul je alsnog met andere partijen in zee moeten gaan, wat een conflict met je octrooi kan veroorzaken. Uiteraard zijn er ook producten waar geen octrooi op kan worden aangevraagd. Zo zijn octrooien op biologische processen in de klassieke veredeling (Bron: wikipedia) verboden om te octrooieren. De ethische kwestie speelt vaak ook een rol of ergens wel of niet een patent op kan worden aangevraagd.

Voorbeelden van branches waar octrooien belangrijk zijn

Een voorbeeld van een branche waarbinnen octrooien een grote rol spelen, zijn binnen de vliegtuigbouw. De ontwikkelingskosten van bepaalde onderdelen zijn gepatenteerd, omdat onderzoek veel geld kost. Een andere branche waar octrooien van levensbelang zijn is de farmaceutische industrie. Het ontwikkelen van een ‘normaal’ medicijn kost al gauw 400 miljoen euro. Deze organisaties gebruiken octrooien ook als defensief middel.

Natuurlijk kennen we allemaal de gevechten van twee tech-reuzen: Samsung en Apple. Ook binnen deze markt spelen patenten een belangrijke rol. Beide partijen hebben een grote afdeling wat zich enkel bezig houdt met inbreuken op patenten. Op deze manier proberen ze een voorsprong te krijgen of te behouden.

Wat zijn de voordelen van een octrooi?

Middels een octrooi kan een uitvinder (dit kan een persoon zijn maar ook een organisatie) een bepaald concept doorontwikkelen zonder zich zorgen hoeven te maken over andere uitvinders die zijn product op de markt willen zetten. Het is dus een effectief middel om concurrenten af te weren. Zodoende kunnen de ontwikkelingskosten op termijn terug verdiend worden. Bovendien kan je zelf de prijs bepalen, waardoor je alle macht in eigen hand houdt. Op deze manier is het mogelijk een tijdelijke monopolie te verkrijgen. Bij het aanvragen van een octrooi is het goed om hulp te zoeken. Het is een ingewikkeld proces waar specialistische kennis voor nodig is. Er zijn diverse advocaten die hier gespecialiseerd in zijn.

Praktische tips en handvatten voor het beschermen van jou intellectueel eigendom.