Hoeveel kost het aanvragen van een Patent?

De kosten van een patent zijn vaak onduidelijk. Een simpel antwoord op de vraag: wat kost een patent aanvraag? is lastig te geven. De vraag is vrij breed geformuleerd en daar kan in zijn algemeenheid geen antwoord op gegeven worden. De eerste vraag die gesteld zou moeten worden voordat er over kosten gesproken kan worden is de volgende: wat wil je bereiken, welk idee wil je beschermen en vooral: tegen wat dient de bescherming te zijn?

Het maakt immers een fors verschil of het idee beschermt dient te worden tegen internationale inbreuken of enkel inbreuken vanuit Nederland. Natuurlijk zal de eerste gedachte zijn: ik wil mijn idee beschermen ten opzichte van de hele wereld. Echter is het lastig vast te stellen in welke mate dit haalbaar is. De kosten om een internationaal patent aan te vragen zijn immers een stuk hoger dan de kosten van een nationaal patent. Niet enkel de aanvraag is kostbaarder, ook de handhaving van een patent is lastiger in het internationale speelveld.

Een octrooi aanvraag in Nederland

De kosten van een octrooi (synoniem voor patent) aanvragen binnen Nederland zijn relatief beperkt. De kosten om een patent in Nederland aan te vragen bedragen €80,- voor een digitaal ingevulde aanvraag en €120 voor een schriftelijke aanvraag.

Bij die aanvraag hoort echter wel een verplicht onderzoek naar de stand van de techniek. Een dergelijk onderzoek kost eenmalig €100,-. Niet iedereen zal echter in staat zijn om deze aanvragen zorgvuldig voor te bereiden en in te dienen. In de praktijk wordt er daarom veel gebruik gemaakt van zogenaamde octrooigemachtigden. Octrooigemachtigden staan de aanvragers bij tijdens het proces van het aanvragen van een patent. De kosten bedragen gemiddeld tussen de €2.000 en €5.000 voor de diensten van een octrooigemachtigde. Dit komt dus bij de kosten patent.

Kosten van een patent in het buitenland

Er is niet zoiets als een patent voor de hele wereld. Het is wel mogelijk om in afzonderlijke landen een patent-aanvraag in te dienen. Dat kost echter veel geld, omdat je te maken hebt met verschillende procedures waar iedere keer opnieuw kosten aan verbonden zijn. Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden om tegen gereduceerde kosten, in meerdere landen tegelijkertijd een patent aan te vragen.

Kosten patent aanvragen in de Europese Unie

Een van de meest gemakkelijke manieren om een patent aan te vragen in verschillende landen is door het aanvragen van een unitair octrooi. De kosten van het aanvragen van een dergelijk octrooi bedragen ongeveer €6000,-. Ter vergelijking: als je in alle landen van de Europese Unie individueel een octrooi aan zou vragen, dan kost dat ongeveer €20.000,-.

Kosten patent buiten de Europese Unie

De kosten om een patent aan te vragen buiten de Europese Unie zijn ook vrij hoog. Er is namelijk niet zoiets als een octrooi voor de hele wereld. Er is echter wel een verdrag dat het mogelijk maakt om met een aanvraag in verschillende landen een patent aan te vragen. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om te kijken in welke landen het zinvol is om daadwerkelijk een patent aan te vragen. Belangrijk bij een aanvraag van een octrooi is de vraag in welke mate het zinvol is. Het aanvragen en verkrijgen van een octrooi is slechts de eerste stap. Handhaving van het octrooi is iets wat actief nagestreefd moet worden.

Praktische tips en handvatten voor het beschermen van jou intellectueel eigendom.