Iteratieve innovatie: continue bijsturen voor optimaal resultaat

Innovatie kan worden gezien als een iteratief proces. Dit houdt in dat het zich steeds herhaalt waarbij telkens onderdelen worden verbeterd. Organisaties kunnen verschillende perspectieven en systemen hebben voor innovatie. Een innovatiesysteem bestaat uit verschillende actoren die samenwerken bij het genereren, ontwikkelen en toepassen van innovatie, vormgegeven door instellingen. Om radicale innovatie te kunnen genereren is het belangrijk dat het systeem van innovatie iteratief is waarbij veel wordt gecommuniceerd en samengewerkt door de verschillende actoren. Tegenwoordig is het vanwege de snelle veranderingen belangrijk dat bedrijven snel innoveren. Hieronder vind je meer informatie over iteratieve innovatie.

Iteratieve innovatie, de verschillende fases

Innovatie bestaat uit verschillende fasen: het verzamelen van ideeën, uitvinden en exploiteren. Bij het verzamelen van ideeën wordt gekeken naar bronnen van innovaties, het in kaart brengen van trends en kansen, de ideeën beoordelen en de ideeën selecteren die worden uitgekozen voor ontwikkeling. Tijdens de uitvindfase wordt het product ontworpen, gecreëerd en getest. Bij de exploitatiefase wordt een marktstrategie gekozen, een keten gevormd en het product op de markt geïntroduceerd. Daarbij is het belangrijk dat de belanghebbenden betrokken zijn. Als innovatie verandert in een cyclus, kan de organisatie daar strategisch van leren.

Open innovatie en iteratieve innovatie

Het idee van open innovatie heeft de communicatie tussen bedrijven en belanghebbenden sterk bevorderd en flexibeler gemaakt. Bedrijven die niet aan open innovatie doen vergaren minder kennis en krijgen uiteindelijk een achterstand op de concurrentie. Er zijn verschillende gradaties van open innovatie. De kennis van de organisatie kan worden vergroot door middel van externe kennis, de organisatie kan zelf kennis delen door middel van licensies of spin-offs of de organisatie kan gebruik maken van co-creatie door middel van bijvoorbeeld lead users of allianties, coöperaties en joint ventures. Open innovatie is geschikt om de meer radicale vormen van innovatie na te streven.

Innovatie vanuit de markt met de Lean en Agile filosofie

Om in te kunnen spelen op een sterk veranderende omgeving is het belangrijk dat de innovaties aansluiten op de vraag vanuit de markt. Daar sluiten de Agile en Lean filosofieën, die momenteel erg succesvol zijn maar al in de jaren 30 en 50 werden bedacht, geschikt voor. De Agile gedachte focust op het beperken van het aantal methodieken en sturing om het werkproces flexibeler te maken. In tegenstelling tot de Lean filosofie, waarin de overbodige onderdelen van het ontwikkelingsproces worden verwijderd. De nadruk ligt bij Agile en Lean op het samenwerken met de teamleden en de klanten.

Innovatie gebaseerd op de Scrum en Kanban methode 

De Scrum methode is een van de methodes voor innovatie die gebaseerd is op de Agile gedachte en heeft innovatie sneller, goedkoper en beter gemaakt. De Scrum methode is een zeer iteratief proces van innovatie omdat er steeds een sprint wordt gemaakt van ontwikkeling die daarna wordt geëvalueerd. Daarin verschilt het van de Kanban methode gebaseerd op de Lean gedachte, waarin het ontwikkelingsproces in verschillende onderdelen