Hoe zijn de Nederlandse investeringen in Innovatie?

Investeringen in innovatie zijn belangrijk. Door voldoende te innoveren blijft een sector zichzelf vernieuwen en worden er antwoorden gevonden op de problemen van vandaag en morgen. Daarnaast is innovatie een manier om nieuwe banen te creëren. Nieuwe innovaties zorgen immers voor nieuwe producten of diensten. Om die producten te maken, of om die diensten te leveren, zijn weer mensen nodig. Investeringen in innovatie zijn daarom belangrijk voor zowel een bedrijf zelf, als voor de overheid. Maar hoeveel wordt er jaarlijks nu eigenlijk geïnvesteerd in innovatie?

Binnenlandse investeringen in innovatie

Het CBS verzamelt op tal van terreinen cijfers en publiceert hierover. Zo ook op het gebied van investeringen in innovatie. Uit die cijfers blijkt het volgende. In de eerste plaats kan gesteld worden dat bijna de helft van de bedrijven innovatief bezig is. In de periode 2012 tot 2014 hield ongeveer 48 procent van de bedrijven zich bezig met een vorm van innovatie. Die innovaties vinden plaats op verschillende gebieden. In de eerste plaats wordt er veel technologisch geïnnoveerd. Ruim 19 procent van de bedrijven houdt zich enkel bezig met technologische innovaties. 19 procent van de bedrijven is zowel op technologisch, als op niet-technologisch vlak aan het innoveren. 10 procent van alle bedrijven innoveert alleen niet-technologisch, denk dan bijvoorbeeld aan het nieuwe werken of nieuwe manieren van samenwerken zoals scrum.

Hoeveel investeren Nederlandse bedrijven in innovatie?

Nederlandse bedrijven investeren relatief veel in innovatie.Dit is ook een van de redenen waarom Nederland het goed doet in de lijsten van meest innovatieve landen. In 2014 hebben Nederlandse bedrijven ruim 13 miljard euro uitgegeven aan Research en Development. Dit klinkt natuurlijk als veel geld, maar als je het bedrag uitdrukt in arbeidsjaren, dan kom je op een nog veel groter getal. Het bedrag dat Nederlandse bedrijven en instellingen jaarlijks uitgeven aan innovatie staat gelijk aan 124 duizend arbeidsjaren.

Hoeveel investeringen in innovatie doen we eigenlijk vergeleken met het buitenland?

Nederland heeft de vijfde kenniseconomie van de wereld. Het is voor onze economie dan ook extreem belangrijk dat we blijven innoveren. Vergeleken met het buitenland doen we het redelijk goed, maar de investeringen in innovatie moeten zeker niet omlaag gaan. Een beweging vanuit de overheid om innovatie te blijven stimuleren zijn innovatiesubsidies.

In Nederland gaven we in 2014 in totaal 2 procent van het bruto binnenlands product uit aan innovatie. Dat is een redelijk cijfer, waarmee we net iets boven het Europese gemiddelde van 1,94 procent zitten. Vergeleken met andere landen doen we het echter behoorlijk slechter. De oeso-landen doen namelijk veel meer investeringen in innovatie. In de oeso-landen wordt namelijk 2,37 procent van het bruto binnenlands product aan research en development besteed.

Investeringen in innovatie: wat levert het op?

Natuurlijk is het wel belangrijk om te kijken wat uiteindelijk de output is van de investeringen in innovatie. Er kan immers wel veel geld in research en development gestoken worden, het gaat om de output van deze investeringen. Wat dat betreft lijkt Nederland het goed te doen. Voorbeelden hiervan zijn succesvolle startups en nieuwe Nederlandse fintech bedrijven. Alleen in Duitsland worden bijvoorbeeld meer patenten aangevraagd dan in Nederland. Echter is het de vraag of het aantal patenten een goede graadmeter is van innovatie.