Innovator versus imitator: de voor- en nadelen

Wie is nu eigenlijk de innovator en wie is de imitator? Dat verschil is niet altijd even duidelijk. Dat komt omdat aan beide rollen zowel voordelen als nadelen kleven. Het is in dat opzicht dus ook interessant om beide rollen tegenover elkaar te zetten en eens een aantal afwegingen te maken in dit opzicht. Op die manier is een duidelijk beeld te vormen van de positieve en negatieve kanten. Het is vaak ook zo dat wat positief werkt in de ene rol juist negatief werkt in de andere rol en omgedraaid. Kijk bijvoorbeeld eens naar de volgende punten.

First mover advantage

Het belangrijkste voordeel van het zijn van een innovator is natuurlijk het first mover advantage. Doordat de innovatie van jouw hand of uit jouw onderneming komt, heb je een voorsprong op de concurrentie. Je kan de taart zelf bakken, in plaats van hopen op een stukje dat overblijft voor jou. Imitators hebben dit voordeel niet, zij lopen altijd net iets achter op de innovator. Het is altijd zo dat de innovators het voortouw nemen, terwijl de imitators juist meepraten en volgen. In veel markten blijft de innovator altijd als de grote winnaar bekendstaan. Denk bijvoorbeeld aan Apple met zijn iPhone. Dit is misschien wel het beste voorbeeld van first mover advantage. Zelfs al hebben de imitators ook hun successen gekend.

De markt naar de hand zetten
Ook waar het gaat om het vormen van de markt hebben de innovators een stap voorsprong op de imitators. Je krijgt als ondernemer vroeg de kans om de markt te bewerken en hebt een grote invloed op de ontwikkeling van de markt. Wie een Blue Ocean strategie volgt en met een geheel nieuw product komt, zal zelfs zelf de markt kunnen creëren. Dit zal voor imitators nooit weggelegd zijn. Zij kunnen hooguit de Red Ocean strategie volgen en hopen dat zij de markt kunnen beïnvloeden door bestaande producten of diensten op een innovatieve manier aan te bieden.

Geen hinder van concurrentie
In het licht van het voorgaande is er nog een voordeel van het zijn van de innovator. Het is dan namelijk zo dat er weinig hinder van concurrentie zal zijn. Alles wat je doet is immers nieuw, waardoor er geen vergelijking is. Door in een nieuwe markt te springen en zelf de vraag te creëren is het goed mogelijk om snel grote stappen te maken. Dit is natuurlijk anders voor een imitator. Die moet zijn pijlen richten op het verslaan van de concurrentie, door beter en anders te zijn dan de andere aanbieders. Op die manier is dan een stuk van de taart te krijgen.

Binding met de klant opbouwen
Mede door het gebrek aan concurrentie, zeker in de beginfase, is het goed mogelijk om een sterke band met de klant op te bouwen. Dit zal dus ook de nodige loyaliteit met zich meebrengen. Overstappen naar de concurrent zal niet zo snel gebeuren, zeker niet wanneer je goede producten blijft bieden als onderneming. Als nieuwkomer heeft de imitator dit voordeel juist niet. Die moet juist scheuren in die loyaliteit zien aan te brengen om op die manier klanten ervan te overtuigen dat het beter is om een overstap te maken. Dit kan flink lastig zijn.

Voordelen voor de imitator
Natuurlijk zijn er ook voldoende voordelen voor de imitator. Om die reden zijn er ook voldoende ondernemingen in gaten gedoken die ontstonden en konden ook zij succesvol zijn op de markt. Het voordeel is vooral te vinden op het gebied van het goed uitvoeren van de imitatie. Dat betekent dus dat op een goede manier met de opgedane kennis moet worden omgesprongen. Het is goed om ook deze voordelen nader te bekijken.

Lagere kosten voor de onderneming
Innovatie brengt kosten met zich mee. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn hier een voorbeeld van. Deze kosten komen niet meer voor rekening van de imitator. Dit werk is al gedaan. Daar is dan ook een belangrijk voordeel in te herkennen. Het is goedkoper om een markt in te stappen dan om een markt te creëren. Wie als eerste de stap waagt, zal veel duurder uit zijn dan iedereen die daarop volgt. Voor de innovators is dit dan ook een groot nadeel. Het kan zelfs soms tot de nodige weerstand tegen innovatie leiden.

Grotere kans op falen
Natuurlijk is de grote angst die innovatie met zich meebrengt dat er gefaald wordt. Het kenmerkt de echte innovator dan ook dat deze niet bang is om te falen. Dat neemt niet weg dat er wel ook een grote kans is dat dit zal gebeuren. Er zijn talloze voorbeelden van gefaalde ideeën te geven. Voor imitators is deze kans een flink stuk kleiner. Wie immers nauwgezet de stappen die al gezet zijn volgt. Zal in bepaalde mate ook succes bereiken. Deze grotere mate van zekerheid is als voordeel voor imitators te bestempelen.

Voortborduren op de innovatie
Imitators zijn niet per definitie ondernemers die volledig kopiëren wat de innovator reeds vernieuwd heet. Vaak gaan zij verder waar de innovatie stopt. Zij zien wat er nog beter kan aan de reeds ingezette verbetering en pakken het vanaf daar op. De denkwijze die echter nodig is om een vernieuwing te zien, die ontbreekt vaak bij imitators. De stappen die zij zetten zijn daardoor kleiner, maar wel beter te managen. Dit is dan ook een voordeel waar imitators mee te maken hebben.

Conclusie
Er zitten dus voordelen aan beide rollen. Wie echt vernieuwend van geest is, zal een voorsprong kunnen opbouwen op de andere spelers op de markt. Alleen bestaat er wel altijd de kans dat het misgaat en de innovatie of de onderneming faalt. Bij imitators is die kans kleiner. Daarentegen zullen zij juist altijd een grotere strijd moeten voeren voor hun positie in de markt. Waar dan ook weer een bepaalde mate van vernieuwing voor nodig is. Het is ook dan dus van belang om verder te kunnen denken. Op die manier zitten er aan beide rollen dus zowel voordelen als nadelen en is er in dat opzicht dus voor beide kanten iets te zeggen.