Innovatieve werkplekken in Nederland

De samenleving verandert in rap tempo. Met de komst van internet, smartphones, tablets en laptops wordt onze manier van werken steeds mobieler. We werken al lang niet meer alleen op kantoor, maar ook thuis, bij klanten en op andere plekken. Deze nieuwe manier van werken vraagt ook om een nieuw soort werkplekconcept en ondersteuning. Medewerkers moeten worden gefaciliteerd bij het ‘nieuwe werken’ en communicatie en samenwerking moet worden bevorderd, omdat medewerkers niet altijd meer op dezelfde locatie aan het werk zijn. Innovatieve werkplekken brengen echter wel vaak een grote investering met zich mee en de doorvoering ervan kan complex zijn.

Ontmoetingsplekken in de buurt

Niet alleen op het werk zijn innovatieve plekken nodig, ook in de buurt zijn deze belangrijk. Dit soort plekken zorgen er namelijk voor dat buurtbewoners met diverse achtergronden elkaar kunnen leren kennen. Een voorbeeld is Stroop in Rotterdam, dat inmiddels een belangrijke ontmoetingsplaats is voor bewoners van omliggende wijken. Het pand stond leeg en er werd besloten om er een ontmoetingsplek van te maken. Bewoners, designers en lokale ondernemers organiseren voor elkaar workshops, exposities en andere activiteiten. Er is ruimte voor experimenten die gratis en openbaar toegankelijk zijn. Stroop brengt ondernemers en buurtbewoners nader tot elkaar en zorgt voor verbintenis.

Innovatieve Werkplekken: de Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht heeft innovatie hoog in het vaandel, maar de innovatieve werkplekken voor studenten bleek verouderd en bood niet genoeg mogelijkheden om de gebruikers die er aan het werk waren voldoende te ondersteunen. De toenemende behoefte om mobiel te kunnen werken werd door Windows XP niet genoeg ondersteund en er was sprake van veel storingen en ongemak. Samen met Sogeti werd de Smart Workspace-aanpak geïntroduceerd. Bij deze aanpak staat de behoefte van de gebruiker centraal. Zo kwamen er bijvoorbeeld Bring Your Own Device-werkplekken. Gebruikers van de werkplekken kregen meer controle en waren minder afhankelijk van het ICT-beheer. Het uiteindelijke doel hierbij was een hogere studenttevredenheid en een betere ondersteuning van het onderwijs.

Amsterdam

Amsterdam werd vorig jaar uitgeroepen tot de nieuwe innovatiehoofdstad van Europa en is daarmee een van de innovatieve werkplekken in dit lijstje. De stad werd genomineerd vanwege de benadering van onder andere start ups, leefbaarheid en digitale sociale innovatie. Amsterdam faciliteert innovatie op een manier waarbij creativiteit, openheid en samenwerking centraal staan. Het is daarom met recht een van de meest innovatieve werkplekken van Nederland en Europa. Naast Amsterdam was nog een Nederlandse stad genomineerd voor deze prijs, namelijk Eindhoven.