Meest innovatieve landen in 2017

Elk jaar komt er een lijst van onderzoeksbureau Bloomberg met de meest innovatieve landen. Dit innovatie onderzoek wordt altijd goed ontvangen en serieus genomen.Onlangs is het overzicht gepubliceerd door Bloomberg en laat het een en ander zien qua verschuivingen in de innovatieve landen. De meest innovatieve landen in 2017, welke zijn dat?

Europa is in aantocht

Al jaren is Zuid-Korea lijst aanvoerder van de meest innovatieve landen. Echter zien we een trend van de afgelopen jaren dat Europa weer terrein aan het winnen is. Met name de Scandinavische landen doen het goed op de ranglijst. Ook onze buurlanden België & Duitsland doen het goed op de lijst, net als Frankrijk en Zwitserland.

Opvallend is het flink zakken van Rusland op de lijst. Maar liefst 14 plekken daalde het land af. Dit heeft met name te maken met de Europese sancties en andere spanningen die rond Rusland hangen de afgelopen tijd. Ook Japan is gezakt op de lijst, dit had met name te maken met een lager aantal patenten wat aangevraagd is in Japan. Over het algemeen staat het land er nog steeds goed voor.

Bloomberg innovatieve landen 2017
Bloomberg innovatie lijst

Wat is er gemeten?

De lijst van Bloomberg wel een goed beeld van de innovatie activiteiten per land. Er is gekeken naar het aantal patenten, onderzoekers, high tech bedrijven en startups, uitgaven in R&D en gemiddeld niveau van scholing van de bevolking in het land. Daarnaast is de landelijke productie een belangrijke indicator. Veel wetenschappers claimen dat het meten van innovatie niet echt mogelijk is door de complexiteit van het begrip. Echter geeft Bloomberg een goede indicatie van de activiteiten per land.

Innovatieve landen, hoe doet Nederland het?

Nederland is stijgende op de lijst wat betekent dat bepaalde innovatie subsidies daadwerkelijk haar vruchten af werpen. We zijn goed op weg, nog een aantal plaatsen te gaan voordat we tot de top in de wereld horen. Om door te groeien op de lijst zullen er investeringen gedaan moeten worden om innovatie te stimuleren. Dit kan met onder andere subsidies maar ook met betere scholing. Onderwijsinnovatie is dus erg van belang om te stijgen op de ranglijst.