Innovatieve ideeën stimuleren, hoe doe je dat?

De meest innovatieve ideeën ontstaan op een werkvloer. Dat is ook één van de voornaamste redenen dat bedrijven inventieve ideeën onder de medewerkers stimuleren. Google is een groot voorbeeld voor menigeen organisaties omtrent het stimuleren van creativiteit, inventiviteit en out-of-the-box denken. Medewerkers zitten niet vast aan strikte tijden en kunnen zelfs een deel van hun werktijd vrij besteden.

Om bij te blijven is het belangrijk dat iedere organisatie vernieuwende ideeën heeft en de ruimte geeft aan werknemers om deze uit te denken. Het stimuleren van nieuwe ideeën en creatieve plannen hoeft niet per se volgens de manier van Google. Er zijn meerdere manieren om innovatieve ideeën in een organisatie te stimuleren een van de voorbeelden hiervan is brainwriting.

Nieuwe ideeën ontstaan in een open bedrijfscultuur

Bedrijven die bruisen van de inventieve ideeën hebben over het algemeen een open bedrijfscultuur. Ideeën worden niet afgekeurd wanneer het tegen de status quo aanschopt of niet direct commercieel interessant is. Doordat er een cultuur van openheid is zijn medewerkers over het algemeen vindingrijk, leergierig en nieuwsgierig. De ogen zijn niet intern, maar extern gericht. Deze bedrijfscultuur sluit dus erg aan bij open innovatie. Werkgevers en leidinggevenden bespreken problemen en uitdagingen openlijk met de medewerkers. In een open cultuur staat transparantie hoog in het vaandel zodat iedereen weet wat speelt binnen de organisatie. Omzetcijfers en gevaren op de markt worden besproken, maar er is ook oor naar de mening van anderen.

Innovatieve ideeën ontstaan met mede-eigenaars

Medewerkers moeten door een organisatie gezien worden als mede-eigenaars. Mensen komen tot leven wanneer ze voldoening halen uit hun werk en zich mede-eigenaar voelen van een bepaald onderdeel van een organisatie. Daarom is het belangrijk om een betrokken werkgever te zijn en iedere medewerken te betrekken bij het vormen van besluiten. Natuurlijk betekent het niet dat medewerkers met elk klein dingetje mee beslissen, maar geef ze een stem op het gebied van hun eigen te behalen deelresultaten. Op deze manier voelen medewerkers zich begaan met de organisatie en zijn ze bereid het extra stapje te zetten. Vaak zien zij dan problemen die het management heeft ook als hun problemen. Medewerkers zullen dan met veel ideeën komen en mee willen denken in de zoektocht naar een oplossing tot bijvoorbeeld een nieuwe marketing aanpak.

Vernieuwende ideeën ontstaan middels vertrouwen

Samenwerken is een gewoonte bij innoverende bedrijven. Er moet informatie gedeeld worden, de spirit moet hoog gehouden worden en men moet elkaar voortdurend wijzen op de gezamenlijke doelen. Om zo’n transparantie te bereiken is vertrouwen nodig. Dat vertrouwen is helaas niet iets wat makkelijk te implementeren is in een organisatie. Dit kost tijd en gaat uit van wederkerigheid (ik doe iets voor jou en jij iets voor mij).

Inventieve ideeën ontstaan waar risico’s zijn

Fouten maken mag, risico’s worden geaccepteerd. Ideeën die afwijken van wat normaal is, krijgen de ruimte zowel financieel als tijd. Dit zijn ingredienten die nodig voor innovatieve ideeen binnen organisaties. Uiteindelijk kunnen die ideeën tot mooie innovaties leiden. Een aantal voorbeelden van innovatie die hieruit ontstaan zijn, zijn onder andere drones, Hyves en natuurlijk sociale innovatie.  Natuurlijk is niet elk idee even goed en even uitvoerbaar maar een mindset waarin meegedacht wordt is erg belangrijk.