Wat biedt een Innovatiesubsidie voor voordelen?

Innovatie wordt door de Nederlandse Overheid gestimuleerd door een aantal regelingen. De bekendste innovatiesubsidie is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, ook wel de WBSO. Deze innovatiesubsidie maakt het mogelijk om fiscale voordelen te verkrijgen die een deel van de loonkosten vergoedt van medewerkers. Deze medewerkers dienen zich dan bezig te houden met de ontwikkeling van nieuwe producten of technieken. De innovatiesubsidie stimuleert dus innovatieve initiatieven in het Nederlandse bedrijfsleven en probeert hiermee de top sectoren te stimuleren.

Wanneer kom je in aanmerking voor een  innovatiesubsidie?

Zoals eerder beschreven biedt de WBSO fiscaal voordeel. De vermindering van de af te dragen loonbelasting kan oplopen tot maximaal 40%. In veel gevallen is dit 32% wat nog steeds substantieel voordeel is. Dit heeft betrekking tot loonkosten tot €350.000 euro wat gespendeerd wordt aan Research & Development. De innovatiesubsidie mag maximaal 3 keer per jaar aangevraagd worden. Daarnaast dient de aanvrager of een onderneming te zijn met ontwikkelaars op de loonlijst of iemand die zelf ontwikkelwerk verricht in zakelijke vorm. Het moet aantoonbaar zijn dat er ontwikkelwerk verricht wordt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw product of techniek zijn. De innovatiesubsidie eist tevens ook dat er een beoogd eindpunt moet zijn. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemingen de innovatie subsidie misbruiken. Onlangs zijn de voorwaarden voor een innovatiesubsidie sterkt aangescherpt. Lees hier de aangescherpte voorwaarden voor een innovatiebox.

De Innovatiebox

Sinds 1 januari 2010 bestaat er de zogenaamde innovatiebox. Deze box helpt bedrijven die zich inzetten voor innovatie. Het voordeel van de innovatiebox is dat er minder belasting betaald hoeft te worden over winsten die met WBSO projecten zijn gegenereerd. In 2016 is er €625 miljoen beschikbaar voor de innovatiebox en het Nederlandse bedrijfsleven, waarmee het een van de grootste brede subsidies is. De investering in innovatie door de overheid is dus substantieel. Wetgeving rondom de WBSO verandert regelmatig, dus houd dit goed in de gaten. Onlangs zijn de voorwaarden verscherpt om misbruik te voorkomen van deze subsidie.