Innovatiemanagement, de do’s en dont’s van de innovatiemanager

In het meest ideale geval kan er worden vastgesteld dat innovatie een doorlopend proces is… of in ieder geval zou moeten zijn binnen elke organisatie. In de praktijk spreekt het echter voor zich dat er eveneens sprake moet zijn van een bepaalde sturing op dat proces, het zogenaamde innovatiemanagement. Daarnaast zijn ook zaken zoals het vaststellen van Key Performance Indicators (KPI’s) en het creëren van accountability belangrijke factoren die niet over het hoofd mogen worden gezien binnen innovatiemanagement.

Voor het aansturen van de innovatie binnen een onderneming wordt er in de praktijk vaak voor gekozen om gebruik te maken van een zogenaamde innovatiemanager. Wat is nu echter de exacte taak van een innovatiemanager en wat zijn de absolute do’s en dont’s? Je ontdekt het hier op deze pagina!

Wat is de taakomschrijving van een innovatiemanager?

Het is de functie van de innovatiemanager om zich bezig te houden met het ondersteunen en adviseren van de verschillende soorten innovaties waar binnen een bepaalde onderneming sprake van kan zijn. Hij of zij is bovendien verantwoordelijk voor het aanmoedigen van innovatie binnen de onderneming in haar totaliteit en zorgt er voor dat innovatietrajecten precies die begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Bovendien is het eveneens zo dat de innovatiemanager verantwoordelijk is voor het creëren van een dynamische werkomgeving. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen niet alleen frisser, maar ook creatiever aan de slag kan gaan en blijven. Bij voorkeur spreekt het voor zich dat de innovatiemanager dienst doet als aanjager van de innovatiecultuur binnen een bedrijf. Binnen een dergelijke innovatiecultuur kan er worden vastgesteld dat innoveren en verbeteren verheven zijn tot absolute kerntaken van het bedrijf in kwestie.

Innovatiemanagement is identificeren en stimuleren

Het belangrijkste werk van een innovatiemanager bestaat er in om ideeën niet alleen te identificeren, maar ook te stimuleren met als doel om de ideeën toepasbaar te maken voor het bedrijf in kwestie. Om dit te kunnen realiseren is het voor de innovatiemanager van belang om wendbare projectteams aan te kunnen sturen. De voortgang en de resultaten van de innovaties worden ondertussen nauwkeurig bijgehouden.

De innovatiemanager kan zich in de praktijk eveneens bezighouden met het uitbouwen van een netwerk met contacten in het buitenland. Zo onderhoudt de innovatiemanager vaak een sterk netwerk bestaande uit andere bedrijven die eveneens over een (sterk) innoverend karakter beschikken. Deze bedrijven kunnen zich overigens zowel binnen als buiten de eigen branche bevinden. Een externe blik is belangrijk binnen innovatiemanagement.

Over welke eigenschappen moet een innovatiemanager zeker beschikken?

Wanneer je de keuze maakt om een expert op vlak van innovatiemanagement in dienst te nemen spreekt het voor zich dat je, je in eerste instantie bewust zal moeten zijn van de eigenschappen waar deze over dient te beschikken. Er bestaan in ieder geval drie belangrijke… of beter gezegd cruciale eigenschappen waar elke innovatiemanager over moet beschikken. Om welke eigenschappen het dan precies gaat zal hieronder meteen duidelijk worden.

1.) Een innovatiemanager moet ideeën kunnen opwaarderen

Elk innovatieproces begint met een bepaald aantal ideeën. Niet zelden gaat het daarbij om een erg grote hoeveelheid aan ideeën die sterk worden geëvalueerd. Deze ideeën ontstaan voor het merendeel uit de feedback die wordt ontvangen van klanten. Elke dag opnieuw krijgen medewerkers immers wel te horen wat klanten wel en wat ze nu vooral niet goed vinden aan een bepaald product of dienst. Door deze input te verzamelen en er actief mee aan de slag te gaan kan er uiteindelijk voor worden gezorgd dat er schitterende ideeën ontstaan voor tal van nieuwe innovaties.

Het spreekt voor zich dat lang niet alle ideeën die zullen ontstaan even veel kans op slagen zullen hebben. Bepaalde ideeën kunnen bovendien ook mogelijks teveel tijd in beslag nemen om uit te voeren waardoor ze hun doel uiteindelijk voorbij zullen schieten. Het is de taak van de innovatiemanager om uit te zoeken welke ideeën het meeste bestaansrecht hebben en de grootste meerwaarde voor de toekomst zullen kunnen betekenen. Bovendien is het eveneens de verantwoordelijkheid van de innovatiemanager om het bestaande idee naar een hoger niveau te tillen zodat het innoverende karakter optimaal tot uiting kan komen.

2.) Verantwoord actie ondernemen

Het testen van nieuwe ideeën die tot leven zijn gekomen binnen een onderneming kan bepaalde risico’s met zich meebrengen. Er is niemand die je op voorhand de garantie kan geven dat de nieuwe ideeën ook in de praktijk daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Een gefaald experiment hoeft voor de innovatiemanager echter geen mislukking te zijn. In plaats daarvan kan het worden beschouwd als een wijze les waardoor de expertise van de expert in innovatiemanagement alleen maar verder toeneemt.

3.) Bevordert het innovatieproces in de volledige organisatie

Last but not least is het van belang dat de innovatiemanager het innovatieproces binnen de volledige organisatie weet te bevorderen. Dat lijkt voor de hand liggend, maar in de praktijk is het dat veelal niet. Verschillende hindernissen kunnen deze taak dan ook aanzienlijk bemoeilijken, namelijk:

  • Wanneer elke medewerker van negen tot vijf moet bezig zijn met diens dagtaken;
  • Indien de innovatiemanager niet weet wat er allemaal speelt binnen de onderneming;
  • Indien de directie zich uitsluitend bezighoudt met het komende kwartaal;

De innovatiemanager zal er samen met alle medewerkers van het bedrijf (inclusief de directie) voor moeten zorgen dat innovatie een doorlopend proces wordt en dat bij elke afdeling. De innovatiemanager moet dus als het ware overal voelsprieten uit hebben staan om te kunnen achterhalen wie op welk moment welke steun nodig heeft. Waar bevindt zich de meeste innovatiekracht binnen de onderneming en hoe zorg je er voor dat deze zo optimaal mogelijk wordt benut? Het is wellicht de belangrijkste vraag die een innovatiemanager zich dient te stellen.