Innovatief sociaal ondernemerschap

De groep met sociale ondernemers is nog relatief klein. Toch leveren ze al een grote maatschappelijke bijdrage. Bovendien is het een groeiende sector die een steeds grotere rol zal gaan spelen in de maatschappij. Sociaal ondernemerschap wordt ook wel gezien als de toekomst. Innovatie en duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. Wat is innovatief sociaal ondernemerschap? En waarom is het zo belangrijk?

Sociaal ondernemerschap en innovatie

Innovatie betekent vernieuwing commercieel implementeren. Dit betekent niet het uitvinden van iets nieuws, maar letterlijk het verbeteren van een product of een proces. En dat is waar sociaal ondernemen om draait. Sociale ondernemers bedenken een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk probleem. Naast innovatie speelt duurzaamheid ook een grote rol.

Geen financiële afhankelijkheid

Een sociaal ondernemende manier van werken en denken kan veel opleveren. Zowel voor het bedrijf als voor de maatschappij. Bij het sociale ondernemerschap draait het om financieel onafhankelijk zijn. Hoe meer het sociale ondernemerschap wordt ingezet, hoe minder afhankelijk ondernemers van een (innovatie) subsidie worden. Bovendien worden er kansen gecreëerd voor kwaliteitsverbetering. Er is meer innovatie en bedrijven hebben een grotere kans om te overleven. Juist door de bezuinigingen en hervormingen zijn het aantal sociale ondernemers de laatste jaren sterk gegroeid. Zij vullen de behoefte aan voorzieningen.

Wat voor maatschappelijke bijdrage?

Op een financieel onafhankelijke wijze maatschappelijke problemen aanpakken. Dat is waar sociaal ondernemen om draait. Maatschappelijke winst staat dan ook voorop. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Het eerste is door het aanbod van diensten of producten. Een voorbeeld is de Dopper, een drinkfles. Zij houden zich innovatief bezig en willen bewustwording creëren. Enerzijds over het effect van plastic afval, anderzijds het vergroten van toegang tot veilig drinkwater voor mensen in de hele wereld.

Arbeidsomstandigheden

Een andere manier is door op een sociale manier met personeel om te gaan. Denk aan personeel dat een achterstand heeft tot de arbeidsmarkt, waarvoor PSO Nederland zich inzet. Of bijvoorbeeld producten die onder goede arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd. Denk hierbij aan werknemers in ontwikkelingslanden. Tony Chocolonely is hier een voorbeeld van. Ben jij als ondernemer al bezig met sociale innovatie?