Een bedrijf innovatief organiseren, hoe doe je dat?

Innovatief organiseren is het vernieuwen van de manier waarop werk georganiseerd is. Innovatief organiseren gebeurd alleen wel op zo’n manier dat zowel de menselijke maat als de productiviteit daar beide voordelen van ervaren. Daarom staat dit concept vandaag de dag zoveel in de belangstelling bij veel organisaties. Aanpakken zoals Lean en Scrum zijn concrete voorbeelden van deze manier van organiseren. Hoewel deze praktische voorbeelden voor-en nadelen hebben geeft het meer aan dat bedrijven op zoek zijn naar manieren om zichzelf innovatief op te stellen.

Wat is Innovatief Organiseren?

Innovatief organiseren is een diffuus begrip. Het omvat alle concepten en ervaringen die als doel hebben om werk op een innovatieve en vernieuwende manier in te richten. Deze vernieuwende manier op werk kan betrekking hebben op productiviteit, resultaat, verbetering in kwaliteit maar het kan ook betrekking hebben op het welzijn en de motivatie van medewerkers. Veel thema’s die terugkeren bij innovatief organiseren zijn van waarde voor de doelgroep of klant. Slimmer werken, sociale innovatie, het nieuwe werken, zelforganisatie en sturen op verantwoordelijkheid zijn centrale thema’s bij het concept.

Innovatief Organiseren begint met een Visie

Een innovatieve manier van organiseren start bij het overboord gooien van de status quo. Deze status quo die bestaat over de inzet van mensen, verhoudingen tussen organisaties en manier van leiding geven staat het innovatief organiseren vaak in de weg. Bij het concept hoort een andere mindset en belangrijk is om te beginnen een duidelijke visie te formuleren die hierbij past. Hieronder de pijlers waar het vernieuwend organiseren op rust:

  • Organiseer alles vanuit een bepaalde missie. Deze missie moet gebaseerd zijn op de waarde voor de klant of de doelgroep.
  • Medewerkers moeten meer aanzien krijgen en meer verantwoordelijkheid krijgen. Transparantie en openheid zijn cruciaal.
  • Een innoverende organisatie die waarde hecht aan onderlinge relaties tussen medewerkers.
  • Samenwerken is een sleutelwoord bij innovatief organiseren. Het stimuleert leren en kennisontwikkeling en zorgt voor een kruisbestuiving binnen het bedrijf.

Kenmerken van innovatief organiseren

Innovatief en vernieuwend organiseren komt in steeds meer bedrijven hoog op de agenda te staan. Elk project van innovatief organiseren verloopt anders, echter zijn er duidelijke overeenkomsten te herkennen uit deze trajecten.

  • Zelforganisatie, daar draait het om bij innovatief organiseren. Schuif verantwoordelijkheid toe naar teams en medewerkers en bespreek openlijk de resultaten en vooruitgang.
  • Probeer zoveel mogelijk uit handen geven aan de onderste laag van een organisatie en delegeer waar mogelijk. Vernieuwend organiseren draait ook om de kracht van medewerkers in te zetten, sociale innovatie gaat hier dieper op in.
  • Zorg dat je werkt met resultaatgerichte teams. Deze teams zijn zelf verantwoordelijk voor de te behalen prestaties.
  • Alles is bespreekbaar. Transparantie en openheid staat hoog in ’t vaandel bij vernieuwend organiseren.