Innovatie: Red Ocean strategie versus Blue Ocean strategie

Alles het gaat om innovatie, dan kennen de Red Ocean strategie en de Blue Ocean strategie allebei veel volgers. Er zijn natuurlijk wel flink wat grote verschillen tussen deze twee strategieën. Het vergt een geheel andere denkwijze vanaf het eerste moment. Maar wat zijn de verschillen nu eigenlijk precies? Het is goed om dit eens uiteen te zetten. Dit maakt het ook gemakkelijker voor ondernemers om een keuze te maken tussen deze strategieën. Dat er een innovatiestrategie nodig is, dat staat immers wel vast. Dit geldt zowel voor nieuwe spelers als voor nieuwe producten en diensten. Daar zit dan ook vooral het grote verschil in nadruk tussen de twee strategieën. Neem daarom de volgende punten goed door om op die manier een duidelijk beeld van de opties te krijgen.

Nieuwe markt of nieuwe speler?

Het eerste verschil dat belicht moet worden is de manier waarop je je product of dienst in de markt gaat zetten. Volg je de Red Ocean strategie, dan ben jij ervan overtuigd dat je door jouw innovatieve manier van werken de strijd aan kan gaan met de bestaande spelers. Je gaat dus concurreren in bestaande markten met jouw product of dienst. De vraag naar het product is duidelijk, de manier waarop het aangeboden wordt kan alleen nog flink beter.

Anders is dat als je een aanhanger van de Blue Ocean strategie bent. Dan ga je niet de strijd aan met reeds bestaande bedrijven. Je creëert dan een geheel nieuwe markt via een radicale innovatie of markt innovatie. De innovatie is dan gericht op iets wat er in het geheel nog niet is, maar wat er wel zo moeten zijn in de ogen van een organisatie. Op die manier ga je dan ook innovatief te werk met jouw onderneming.

Even tussendoor..

Meer weten over de Blue Ocean strategie? Dan is de Best-Seller ‘Blue Ocean Strategy’ wat voor jou. Met meer dan 40 miljoen exemplaren verkocht is dit hét boek over de Blue Ocean strategie.

Blik op de concurrentie verschilt

Uit het voorgaande punt vloeit ook voort hoe je met concurrentie om moet gaan wanneer je jouw product of dienst aanbiedt. Innovatie staat bij de Red Ocean strategie in het teken van de concurrentie verslaan. Je kan meer, sneller of beter. Klanten komen daarom liever naar jou dan naar de concurrentie die hetzelfde product aanbiedt, volgens een minder aantrekkelijk voorstel. Anders is dat natuurlijk bij de Blue Ocean strategie. Je kiest dan immers voor het op de markt brengen van een geheel nieuw product of een nieuwe dienst. Je hebt dus ook niet direct met concurrentie te maken. Die doet er immers niet meer toe. Wat zij te bieden hebben is verouderd en heeft dus niets meer te maken met wat jij te bieden hebt. Op die manier is er dus een groot verschil in de twee strategieën te herkennen.

Vraag creëren of aan de vraag voldoen?
Zoals verwacht mag worden is er ook een verschil in hoe je met de vraag omgaat als je kiest voor de ene of juist voor de andere strategie. Opnieuw te beginnen met de Red Ocean strategie. Wie deze volgt, zal moeten inspringen op de bestaande vraag naar een product of dienst. Het is zaak optimaal te kunnen voldoen aan die vraag. Dit is ook de belangrijkste drijfveer achter de innovatie. Er is meer te bereiken dan de concurrentie op dit moment doet. Vaak kun je dit in de hoek van incrementele innovatie plaatsen. Anders is dat bij de Blue Ocean strategie. De vraag naar het product of dienst dat je gaat aanbieden is er dan nog niet. Die vraag ga je juist creëren. Je gaat klanten bedienen op basis van de nieuwe vragen waarvan ze tot voor kort nog geen idee hadden dat ze die hadden. Dit vraagt dus ook een innovatieve manier van denken door in de toekomst te kijken als ondernemer.

Waarde en kosten van de Red & Blue Ocean strategie

Hoe ga je om met de waarde die je met je product of dienst te bieden hebt, ten opzichte van de kosten die het met zich meebrengt? Wie de Red Ocean strategie aanhangt, zal hierin een belangrijke afweging moeten maken. De waarde moet de kosten dan natuurlijk altijd overstijgen. Is dit niet het geval, dan is het ook niet zo dat er innovatief gewerkt wordt. Bij de Blue Ocean strategie doet deze afweging veel minder ter zake. Het is belangrijk om de afweging te doorbreken. Dit komt natuurlijk in grote mate doordat er een geheel nieuwe markt aangeboord gaat worden, met een geheel nieuwe vraag. Dit betekent vaak ook dat er geen referentiekader is waar het gaat om de kosten. Bovendien moet de waarde blijken uit de nieuwe vraag die gecreëerd wordt.

De werkwijze van de onderneming

Het mag natuurlijk ook niet onderschat worden wat de verschillen in de werkwijze van de onderneming zijn wanneer een keuze gemaakt wordt tussen de Red Ocean strategie en de Blue Ocean strategie. Wie de Red Ocean strategie volgt moet alles afstemmen op strategische keuzes die gemaakt moeten worden. Het gaat om keuzes tussen differentiatie en lage kosten. Die keuzes moeten altijd gunstig uitpakken om de onderneming succesvol te laten zijn. Bij de Blue Ocean strategie hoeven die keuzes niet gemaakt te worden. Het is dan vooral belangrijk om beide zaken na te streven. Dat betekent dus dat differentiatie essentieel is. Het betekent ook dat lage kosten net zo belangrijk zijn voor het slagen. Ook dit zijn dus belangrijke drijfveren om te innoveren. De werkwijze zal heel bepalend zijn in de mate waarin de innovatie zal slagen, zowel in de bestaande markt als in de nieuw te creëren markt waarin je als ondernemer gaat werken.

Conclusie Blue ocean strategie versus red ocean strategie

Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de Red Ocean strategie en de Blue Ocean strategie, dan is te concluderen dat de keuze voor één van beide eigenlijk al vroeg gemaakt wordt. Gaat het om een geheel nieuwe vraag, of om een verbeterde invulling van de bestaande vraag. Wie daar een duidelijk antwoord op heeft, weet welke strategie gevolgd moet worden. Het is dan wel belangrijk om dit op alle fronten te doen. Zo is het mogelijk om succesvol te innoveren en als onderneming te groeien en grote hoogten te bereiken. Door de strategie op te pakken en goed na te leven is het beter mogelijk om het maximale uit de mogelijkheden te halen. Alle reden om hier dus ook voor te gaan.