Innovatie Onderzoek in Europa

Wie zijn de echte innovators in Europa?  Op de site wordt veel gesproken over innovatie, wat het is en hoe business modellen kunnen worden aangepast om succesvol te zijn, maar wie zijn de mensen die innoveren in Europa? Een innovatie onderzoek is gedaan, en hieruit blijkt een zeer beperkte deelname van vrouwen binnen de innovatie activiteiten in Europa. Bovendien zijn Europese uitvinders niet erg mobiel over banen, dit wil zeggen dat ze vaak maar 1 of 2 werkgevers hebben gehad. Over het algemeen is geld geen grote motivator om te innoveren maar zijn sociale beloningen belangrijker. Kortom mensen die innoveren zijn niet direct uit op geld maar vinden hun persoonlijke prestatie en erkenning door hun werkgever belangrijker.

Innovatie Onderzoek in Europa

Het innovatie onderzoek samengevat, kunnen we stellen dat de meeste innovaties voortkomen uit mensen die de volgende eigenschappen en omgeving hebben:

 • Met name mannen
 • Gemiddeld 1 tot 2 banen gehad
 • Innovaties zijn een teamactiviteit
 • Geld is geen belangrijke motivator
 • Sociale erkenning van omgeving en werkgever is een belangrijke motivator
 • Geografische ligging is niet erg van invloed

Het innovatie onderzoek is uitgevoerd met PAT-VAL data en dekt met name de technische industrieën zoals software, halffabricaten en chemie.

Bronnen van Innovatie

Het blijkt dat de meeste uitvindingen het resultaat zijn van een team activiteit. De meeste teams van uitvinders behoren tot dezelfde organisatie. Dit geeft eigenlijk aan dat innovatie meer lijkt te gebeuren binnen een onderneming. Open innovatie heeft echter een andere kijk op dit proces, en stelt dat echte innovatie buiten de onderneming gezocht dient te worden.  Innovatie onderzoek heeft aangetoond dat de volgende bronnen het belangrijkst zijn voor een succesvolle innovatie:

  • Klanten zijn de belangrijkste bron van kennis voor een geoctrooieerde uitvinding
  • Andere patenten
  • Wetenschappelijke literatuur
  • Concurrenten
  • Deelname aan conferenties en workshops
  • Universiteiten en niet-universitaire onderzoekslaboratoria zijn de minst belangrijke bron van innovatie.

Innovatie en ondernemers

Voor innovatieve ondernemers kunnen patenten helpen bij het opstarten van hun bedrijf en het beschermen van de innovatie. Nieuwe patenten of octrooien kunnen gepaard gaan met de oprichting van nieuwe bedrijven. Met name technologie gebaseerde bedrijven kunnen voordeel hebben van patenten en octrooien omdat ze het alleenrecht geven op een nieuwe innovatieve technologie. Daarnaast kunnen octrooien helpen bij het vinden van financiering of zakelijke partners omdat ze zorgen voor een onafhankelijke beoordeling van de waarde van de bevoegdheden van het bedrijf. Dat wil zeggen dat bedrijven met patenten op een specifieke technologie meer waarde hebben.  Uit innovatie onderzoek blijkt dat dit is sterker het geval wanneer er een omgeving is waar eigendomsrechten zoals patenten en octrooien goed beschermd worden. Op deze manier kunnen startende bedrijven voorkomen dat hun innovatieve ideeën gekopieerd worden door grote ondernemingen. Echter kan het gebruik van octrooien ook anders gedaan worden door grote bedrijven.