Innovatie in het basisonderwijs, de belangrijkste ontwikkelingen

In het basisonderwijs leren kinderen vooral rekenen, lezen en schrijven. Dat zijn de belangrijkste doelen van het onderwijs en dat zullen ze waarschijnlijk ook wel blijven. De manier waarop kinderen deze vaardigheden onder de knie krijgen verandert snel mede door innovatie in het basisonderwijs. Waar vroeger de juf of meester voor de klas de leerstof stond toe te lichten wordt het steeds normaler dat kinderen via een tablet of computer leren. De rol van de docent verandert, ook in het basisonderwijs. In dit artikel beschrijven we een aantal belangrijke innovaties in het basisonderwijs.

Het digibord is een van de belangrijkste innovaties

Het digibord kan zonder meer aangemerkt worden als een van de belangrijkste innovaties van de afgelopen jaren. Een digibord is een digitaal scherm, waar ook op geschreven kan worden. Op deze manier kan een leraar op een eenvoudige manier de actualiteit in de klas halen. Daarnaast zorgt het digibord er voor dat kinderen makkelijker gezamenlijk aan een opdracht kunnen werken, omdat de lesstof visueel aantrekkelijk op een groot scherm weergegeven wordt. Het digibord heef de afgelopen vijf jaar zijn opmars in Nederland gemaakt en het is slecht in te beelden dat de digiborden ooit nog uit de klaslokalen zullen verdwijnen.

Meer maatwerk

Als andere innovatie in het basisonderwijs kan de kind specifieke benadering worden genoemd. Binnen deze benadering wordt er veel preciezer gekeken naar wat een kind nodig heeft. Moet een kind extra uitgedaagd worden, omdat hij of zij bijvoorbeeld hoogbegaafd is, dan krijgt hij onderwijs op maat. Heeft een kind moeite met bepaalde vakken, dan wordt daar ook een speciale oplossing voor gezocht. Die oplossing kan bestaan uit extra oefenmateriaal, of het volgen van een bepaald vak in een andere groep. Uiteraard speelt digitalisering hier een belangrijke rol in. Omdat het digitale onderwijsaanbod steeds groter wordt, is het voor een leraar makkelijker geworden om een kind onderwijs op maat aan te bieden.

Innovatie in het basisonderwijs: programmeren kun je leren

De innovatie in het basisonderwijs bestaat er ook uit dat kinderen andere vakken aangeboden krijgen. Naast de standaard vakken die we allemaal kennen wordt er ook steeds meer geëxperimenteerd met vakken die niet voor de hand liggen. Denk bijvoorbeeld aan programmeren. Maar ook vraaggestuurd onderwijs is een innovatie die ook in het basisonderwijs meer zijn intrede doet.

Praktische tips en aanpakken voor Onderwijsinnovatie – Verkrijg inzichten door het boek ‘Leren Innoveren in het Onderwijs’