Innovatie en Innovativiteit

Innovatie en innovativiteit, wat is eigenlijk het verschil tussen deze termen? We hebben al gesproken over de creativiteit, uitvindingen en innovatie. Maar wat is het verschil tussen een innovatie en innovativiteit?

Innovatie heeft vele definities maar al deze definities hebben het volgende gemeen: Innovatie is een nieuw product of dienst die op de markt wordt gebracht. Om onderscheid te maken tussen innovatie en innovativiteit moeten beide begrippen goed uitgelegd worden.

Definitie Innovatie

Innovatie: een iteratief proces geïnitieerd door de perceptie van een nieuwe markt en / of nieuwe dienst voor een technologie gebaseerde uitvinding, die leidt tot de ontwikkeling, productie en marketing om uiteindelijk commercieel succes te creëren

Het innovatieproces combineert de technologische ontwikkeling van een uitvinding met de marktintroductie van de desbetreffende uitvinding aan eindgebruikers.

Het innovatieproces is iteratief van aard wat inhoudt dat het nooit stopt. Het omvat het invoeren van een nieuwe innovatie en de continue verbetering van deze producten of diensten. Een soort cyclus als het ware. Wanneer deze cyclus stopt zal het product/dienst minder worden ten opzichte van concurrerende producten of diensten. Dit zal uiteindelijk een negatief effect zal hebben op de toegevoegde waarde richting de eindgebruiker en winsten van het bedrijf.

Zoals eerder uitgelegd, een uitvinding is geen innovatie. Een innovatie is een uitvinding die uitgegroeid is tot een commercieel product door middel van de productie, distributie en marketing. Een uitvinding die niet verder gaat dan bijvoorbeeld het laboratorium of idee fase, blijft een uitvinding en zal nooit een commercieel succes worden.

Het grote verschil zit dus in het feit dat er bij een uitvinding geen economische waarde gecreëerd wordt door (grootschalige) productie, marketing en een passend business model.

Mate van innovativiteit

Het feit dat de titel zegt mate van innovativiteit moet een belletje doen rinkelen. Het is een relatieve maatstaf wat laat zien hoe goed een product het doet op het gebied van vernieuwing. Innovativiteit wordt door ons als volgt gedefinieerd:

Innovativiteit: een maat voor de potentiële discontinuïteit wat een product (proces of dienst) kan genereren in een marketing of technologisch proces.

Deze verschuivingen kunnen voordoen op twee niveaus:

  • Macro: het vermogen om een paradigma verschuiving in de wetenschap, technologie of marktstructuur te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld: de ontdekking van de auto, deze vernieuwing zorgde ervoor dat een compleet nieuwe productgroep ontstond en paarden minder gebruikt werden.
  • Micro: de capaciteit van de onderneming om een bestaande markt te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, de nieuwe iPhone 7, deze beïnvloed de markt maar zorgt niet voor een compleet nieuwe verschuiving in de status quo.

Een product of dienst met een hoge mate van innovativiteit beïnvloed dus de markt. Op macro niveau houdt dit dus in dat er een compleet nieuwe productgroep ontstaat. Een voorbeeld hiervan is Henry Ford met zijn bekende T-Ford. Een nieuwe productgroep (auto’s) t.o.v. paardenkracht.

Innovatie en innovativiteit liggen dus dicht bij elkaar: innovatie is het concept zelf terwijl innovativiteit aangeeft in hoeverre iets daadwerkelijk innovatief is. 

Nog even dit..

Meer weten over hoe je innovatie tot stand brengt? Het boek ‘101 lessen voor innovators’ van Gijs van Wulfen geeft je praktische handvatten om te innoveren. Lees de recensie hier of bestel het boek nu bij Bol.com.

Bestel nu op Bol.com

Wat is innovatie?

De innovatie literatuur maakt gebruik van verschillende definities van innovatie. Een veelgebruikte definitie is: Innovatie is een iteratief proces geïnitieerd door de perceptie van een nieuwe markt en / of nieuwe dienst voor een technologie gebaseerde uitvinding, die leidt tot de ontwikkeling, productie en marketing om uiteindelijk commercieel succes te creëren

Wat is innovativiteit?

Innovativiteit is een maatstaf voor innovatie. Dat wil zeggen dat wanneer een nieuw concept een hoge mate van innovativiteit kent, dit veel invloed kan hebben op de markt. Het is een relatieve maatstaf wat laat zien hoe goed een product het doet op het gebied van vernieuwing

Wanneer is iets innovatief en wanneer niet?

Om erachter te komen of iets innovatief is of niet is het belangrijk om je af te vragen welke impact de dienst of product heeft op de markt. Grote impact op de markt betekent dat een innovatie innovatief is. Denk bijvoorbeeld aan de eerste auto’s, smartphones (t.o.v. reguliere mobiele telefoons).

Welke typen innovativiteit zijn er?

Innovativiteit: een maat voor de potentiële discontinuïteit wat een product (proces of dienst) kan genereren in een marketing of technologisch proces.
Deze verschuivingen kunnen voordoen op twee niveaus:

Macro: het vermogen om een paradigma verschuiving in de wetenschap, technologie of marktstructuur te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld: de ontdekking van de auto, deze vernieuwing zorgde ervoor dat een compleet nieuwe productgroep ontstond en paarden minder gebruikt werden.

Micro: de capaciteit van de onderneming om een bestaande markt te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, de nieuwe iPhone 7, deze beïnvloed de markt maar zorgt niet voor een compleet nieuwe verschuiving in de status quo.