Hoe een intern ideeënplatform innovatie stimuleert binnen organisaties

Veel organisaties worstelen met de vraag: hoe maken wij onze mensen, en dus organisatie, innovatiever? Het is immers van essentieel belang dat een organisatie meebeweegt met de laatste veranderingen in de markt. Organisaties die dat niet doen hebben zo’n 70% kans dat ze binnen 10 jaar in zwaar weer terecht komen. Echter is het meebewegen vaak lastig. Organisaties zitten vaak vast in een patroon, een specifieke manier van werken en denken. Het gevolg hiervan is nieuwe ideeën slecht of niet gehoord worden wat uiteindelijk impact heeft op de innovatie. Een manier om als organisatie dat patroon te doorbreken en innovatiever te worden is een intern ideeënplatform.

De impact van een intern ideeënplatform

De grootste bron van nieuwe initiatieven ligt niet buiten de organisatie maar binnen de organisatie. Mensen die bij een organisatie werken hebben vaak goede ideeën voor verbetering, nieuwe producten of werkwijzen. Een ouderwetse manier om deze ideeën aan het licht te krijgen is een ideeën bus. Het ontbreekt dan echter vaak aan interactie en opvolging. Een oplossing die beter past bij de huidige tijd is een ideeënplatform. Doordat het platform voor iedereen toegankelijk is worden ideeën breder gehoord en kunnen mensen met elkaar in gesprek over een bepaald idee.

Naast toegankelijkheid en een klankbord functie zorgt een ideeënplatform er ook voor dat mensen binnen een organisatie het resultaat zien van een idee. Deze transparantie in de uitwerking van een idee verhoogt de toewijding van medewerkers aan de organisatie.

‘Een ideeënplatform zorgt voor transparantie, hierdoor zien medewerkers van een organisatie het resultaat van een idee’

Wat zegt de wetenschappelijke wereld?

Een onderzoek wat gepubliceerd is in Elsevier stelt dat bedrijven met een kennis creatie en kennis deling platform betere resultaten laten zien in de vorm van werknemerstevredenheid, onderling vertrouwen en financiële resultaten. Al deze signalen dragen in de basis bij aan innovatie. Een intern ideeën platform is de belichaming van zo’n kennis deling platform en kan dus een significant verschil maken voor een organisatie.

Naast een verbetering in werknemerstevredenheid zorgt een idee platform voor kwalitatief betere ideeën. Als management kun je specifieke casussen of problemen voorleggen aan medewerkers. Door deze afbakening kun je het idee generatie proces sturen. Focus op uitdagingen die voor de organisatie het meest van belang zijn. Het gevolg: de kwantiteit en kwaliteit van ideeën zal significant stijgen.

Debble als ideeënplatform

Een Nederlandse partij is gespecialiseerd in dit soort platformen. Met het ideeënplatform van Debble kunnen medewerkers gemakkelijk ideeën delen, samen aan oplossingen werken en andere medewerkers uitdagen tot het komen van innovatie. Daarnaast is het platform mobiel geoptimaliseerd en gecreëerd in Office 365. Dat betekent dat het platform overal en altijd toegankelijk is. Dus heeft een medewerker een goed idee tijdens het sporten? Dan kan deze gelijk gedeeld worden op het platform en kunnen andere medewerkers hierop reageren.

Innovatie en een ideeënplatform

Een ideeën platform is een middel tot een doel: een innovatievere organisatie. Het zorgt voor de verbetering van enkele belangrijke onderliggende waardes van innovatie: vertrouwen, communicatie, uitdaging en promotie van verandering. Maar ook de time to market wordt verlaagd doordat diverse personen uit verschillende afdelingen direct op de hoogte zijn van een idee. Zo kan het interne beslissingsproces worden versneld met als gevolg: een idee wordt sneller uitgevoerd en kan eerder getest worden in de markt.

Meer weten over een ideeënplatform? Check dan de website van Debble, zij vertellen je er graag meer over.