Hyves en innovatie, wat kunnen corporates hiervan leren?

De case van Hyves is er één die veel mensen kennen. Hyves en innovatie gingen hand in hand wat er uiteindelijk voor zorgde dat na enkele jaren de 10.000.000e hyver werd verwelkomt. We focussen ons in dit artikel op de groei en het innovatie gedeelte van Hyves. Zoals algemeen bekend is, is Hyves ten onder gegaan in de strijd tegen Facebook na de overname van TMG van het internetbedrijf.

Hyves en Innovatie

Toen Raymond, Koen en Floris Hyves startte in was hun doel om 100.000 leden te hebben na een jaar. Zoals we allemaal weten is dit exponentieel gegroeid door onder andere een goede aanpak van een ‘growth engine’. Echter is een growth engine pas echt succesvol wanneer het product ook goed. Hyves gebruikte de import van e-mail adressen van onder andere hotmail om snel grote hoeveelheden mensen uit te nodigen voor hun sociale netwerk. Daarnaast was Hyves onderscheidend ten opzichte van onder andere Friendster en Orkut. Door unieke toevoegingen zoals het WieWatWaar, het tikken en natuurlijk het krabbelen was Hyves anders dan andere sociale media netwerken. Maar dat was niet het enige wat Hyves ‘goed’ deed. Er zijn twee punten die ik wil uitlichten en wil toelichten hoe grote bedrijven hiervan kunnen leren.

Release early, release often and listen to your customers

Koen, een van de programmeurs stampt dit erin bij Hyves. Veel projecten stranden door dat bedrijven direct voor de Home-Run gaan.  Een eerste versie van het product is innovatie-en-hyvesver door ontwikkeld en zwaar. Zo’n versie is niet alleen veel werk maar is ook duur, daarnaast is het onduidelijk of klanten zitten te wachten op zo’n oplossing die volledig voor hen is uitgedacht. Grotere bedrijven hebben last van dit home-run syndroom. Een businesscase en budgetten zijn vaak leidend wat betekent dat de innovatie binnen een jaar of twee jaar geld moet gaan opleveren. Als we naar Hyves kijken was dit de eerste jaren niet het geval. Vaak was het onzeker of ze de kosten van de servers voor de desbetreffende maand konden betalen. Luisteren naar klanten is het belangrijkste tijdens een innovatietraject. Vráág de klant wat hij wil d.m.v. polls en interviews. Hyves liet zien dat Hyves van de Hyver was en niet van henzelf, wat er voor zorgde dat een zeer grote groep zich kon identificeren met het platform.

Growth Engine en de juiste mensen

Hyves en innovatie, hier was de growth engine een belangrijk onderdeel in. Het was bij Hyves mogelijk om vrienden uit te nodigen om ook op Hyves te komen. Later werd dit, na voorbeeld van andere social media platformen, geautomatiseerd. Wanneer je lid werd van Hyves werd automatisch je gehele hotmail adressenlijst uitgenodigd. Hyvers werden dus ambassadeurs van het platform. Voor uw product kunnen andere kanalen een goede manier zijn om de growth engine te activeren. Growth Engine is een combinatie van online kanalen, tools en content – uniek voor uw business – die op een systematische, voorspelbare en geautomatiseerde manier nieuwe prospects identificeerd en ook over de streep trekt. Een combinatie van bijvoorbeeld content marketing, Facebook en Google Adwords kunnen voor u de engine zijn.

De juiste mensen waren van essentieel belang voor Hyves en innovatie. Niet alleen het team achter Hyves maar ook de mensen die het platform daadwerkelijk groot gemaakt hebben. Het is belangrijk om snel ambassadeurs van uw product te creëren. Zij zorgen voor goedkopere prospects doordat ze een bepaalde status genieten in de branche en hierdoor een voorsprong hebben. Wanneer u uw innovatie succesvol wil maken is het belangrijk deze ambassadeurs te identificeren en te betrekken bij uw innovatie.