Hoe vraag je een octrooi aan?

Ben je op zoek naar een mogelijkheid om de uitvinding die je hebt gedaan te laten beschermen? Dat is mogelijk door het aanvragen van een octrooi. Maar hoe vraag je een octrooi aan?

Belangrijk om te weten is dat de geldigheid van een octrooi geldt voor een specifiek land of voor een groep landen. Het is aan jou om te bepalen in welke landen je wil dat je uitvinding beschermd is. Het is mogelijk om het aanvragen van je octrooi per land apart te doen, of in één klap voor een meerdere landen. In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe je een octrooi aanvraagt.

Stap 1: Het aanvragen van het octrooi

In eerste instantie moet je het octrooi aanvragen. Bij het aanvragen van het octrooi zal er een zogenaamde indieningsdatum worden bepaald. Deze indieningsdatum fungeert in de praktijk als startdatum voor het octrooi. De geldigheid van een octrooi bedraagt op moment van schrijven 20 jaar en gaat in op de indieningsdatum.

Let wel, heeft je octrooi betrekking tot een geneesmiddel of een gewasbeschermingsmiddel? In dat geval is het eventueel nog mogelijk om een Aanvullend Beschermingscertificaat aan te vragen.

De eerste indieningsdatum is om verschillende redenen zeer belangrijk. In eerste instantie is dat bijvoorbeeld het geval wanneer je van plan bent om later in een ander land ook een octrooi aan te vragen. Dit is mogelijk binnen een periode van 12 maanden volgend op de eerste indieningsdatum. De eerste indieningsdatum zal dan ook niet alleen in Nederland, maar ook in de andere landen in kwestie gelden als startdatum van de octrooibescherming. De eerste indieningsdatum wordt omwille van deze reden in de praktijk ook vaak de prioriteitsdatum of voorrangsdatum genoemd.

Stap 2: Het uitvoeren van een ‘onderzoek naar de stand van de techniek’

Heb je een octrooiaanvraag ingediend? Dan zal je vervolgens nog een ‘onderzoek naar de stand van de techniek’ moeten laten uitvoeren. De instantie die het octrooi verstrekt zal dan bekijken of je uitvinding niet alleen nieuw en inventief, maar ook industrieel toepasbaar is.

Na afloop ontvang je een gedetailleerd rapport van het onderzoek dat werd uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomst van dit rapport is het dan nog mogelijk om bijvoorbeeld de omschrijving van de uitvinding of de conclusies of claims aan te passen. Bij het verslag zal ook de uitleg terug te vinden zijn die in Nederland beter bekend staat als de ‘schriftelijke opinie’.

Stap 3: Is er een toetsing vereist of niet?

Bij een octrooi aanvragen moet je er ook van bewust zijn dat er in verschillende landen een toetsing zal volgen. Deze toetsing moet duidelijk maken of er op de markt reeds sprake is van een octrooi welke sterke gelijkenissen vertoont met jouw uitvinding. Is dat het geval? Dan zal er worden beoordeeld of het verschil voldoende groot is om jouw uitvinding ook echt als ‘nieuw’ te kunnen bestempelen. Blijkt uit de toetsing dat jouw uitvinding niet voldoende nieuw is? Dan spreekt het voor zich dat er daarvoor geen octrooi zal worden toegekend.

In Nederland is er op moment van schrijven geen sprake van een toetsing. Je ontvangt dan ook in principe altijd een octrooi wanneer je deze aanvraagt. Dit geldt dus ook voor wanneer uit het ‘onderzoek naar de stand van de techniek’ blijkt dat je uitvinding niet echt als nieuw kan worden bestempeld.

Dit lijkt eenvoudig, maar het brengt in de praktijk ook een niet onbelangrijk nadeel met zich mee. Een dergelijk octrooi heeft dan ook weinig tot geen waarde wanneer je ze wil gebruiken om inbreuken bij een rechter aan te vechten. Iemand die een inbreuk op jouw octrooi maakt zal dan immers terecht kunnen aanvoeren dat het octrooi weinig juridische waarde heeft.

Stap 4: Publicatie van het octrooi in het octrooiregister

Voor de vierde en laatste stap in dit stappenplan hoef je eigenlijk zelf niets te doen. De laatste stap heeft dan ook uitsluitend betrekking tot de publicatie van je octrooi in het openbare octrooiregister. Deze gebeurt automatisch 18 maanden na de indieningsdatum. Vanaf dat ogenblik kan het octrooi worden verleend.