Hoe verloopt een innovatieproces?

Elke (op grote schaal) succesvolle onderneming die er op deze planeet bestaat heeft op een bepaalde manier geïnnoveerd. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het bedrijf Tesla die het aandurfde om als eerste partij ter wereld vol in te zetten op elektrische auto’s. Hoe komt dat innovatieproces tot stand en waar dien je rekening mee te houden?

Innovatie en vooral de continue drang om te blijven innoveren is binnen de hedendaagse markt van cruciaal belang. Het merendeel van de bedrijven zien die noodzaak ook in, maar lijken maar geen grip te krijgen op hun innovatie.

Daar moet verandering in worden gebracht. Het aanpakken van dit fundamentele probleem bij veel bedrijven is pas mogelijk door een goed beeld te krijgen van het innovatieproces dat zich voltrekt. Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk hoe dat innovatieproces nu exact verloopt? Lees dan vooral snel verder.

Het belang van kansloze ideeën herkennen

Voordat we echt dieper ingaan op het verloop van het innovatieproces is het van cruciaal belang om even stil te blijven staan bij het feit dat niet elk idee daadwerkelijk in de praktijk interessant is om te realiseren. Zie ook dit lijst je met mislukte innovaties.

Het gebeurt vandaag de dag dan ook nog steeds veel te vaak dat budgetten voor innovatie worden aangewend om kansloze ideeën zo lang mogelijk in leven te houden. Ook het gebruik van dit budget voor hobbyprojecten is een vaak gemaakte fout. De ideeën die op deze manier zijn ontstaan zijn doorgaans niet in het leven geroepen omwille van het potentieel waarover ze beschikken of de impact die ze kunnen hebben, maar wel omwille van een persoonlijke interesse.

De basis van het innovatieproces

Ondanks het feit dat dit bij veel mensen wel degelijk de verwachting is geldt in de praktijk dat het innovatieproces er lang niet altijd hetzelfde uitziet. Hoe het proces en de doorlooptijd er precies uit zullen komen te zien is in de praktijk dan ook altijd afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat hierbij concreet om:

  1. De innovatiedoelstelling;
  2. De markt waarvan sprake is;
  3. De volwassenheid van je organisatie;

Voor elk goed innovatieproces geldt dat er eigenlijk drie verschillende onderdelen zijn vereist. Het gaat hierbij concreet om de volgende zaken:

  • Het concreet maken van de doelgroep, het probleem dat zich stelt en de oplossing die kan worden aangeboden;
  • Het bewijzen van een bepaalde behoefte en betaalbereidheid;
  • De daadwerkelijke realisatie van een eerste versie van het idee;

Naast bovenstaande dient er in de praktijk ook rekening mee te worden gehouden dat elk goed proces expliciete go/no-go momenten heeft tussen de verschillende stappen. Deze worden gevormd op basis van verschillende, objectieve criteria.

Wat zijn de go/no-go criteria bij een innovatieproces?

Voor veel mensen of ondernemingen die een bepaald innovatief idee hebben geldt dat ze zich niet goed bewust zijn van wat nu de zogenaamde go/no-go criteria zijn. Voor elk idee geldt in de basis eigenlijk dat ze over een uniek karakter beschikt. Dit gezegd hebbende is het belangrijk om er voor te zorgen dat het proces op die manier is ingericht dat het geschikt is voor deze variatie aan ideeën. Dit gebeurt in de praktijk door de onderdelen stap per stap en de go/no-go vereisten tussen de diverse stappen algemeen te maken. Dit klinkt natuurlijk vrij complex, maar dat is het in de praktijk eigenlijk helemaal niet. We geven je graag een voorbeeld:

  • Goed: Elk idee dient aan te tonen dat er vanuit de praktijk behoefte aan is;
  • Slecht: Alle ideeën moeten een conversie van minstens 5 procent naar betalen behalen;

Het slechte voorbeeld is slecht omdat ze voor elke situatie dezelfde maatstaven hanteert. Dat is onmogelijk omdat een innovatieproces niet altijd hetzelfde is. Het is in de praktijk altijd van cruciaal belang om de slaagkans van een innovatief idee te toetsen op basis van het idee in kwestie. Alle ideeën die er mogelijks op de markt worden losgelaten over dezelfde kam scheren is dan ook beslist geen goed idee.

Belangrijke aandachtspunt met betrekking tot de doorlooptijd

Ondanks het feit dat elk idee uniek is kan er worden vastgesteld dat het wel degelijk mogelijk is om een zogenaamde doorlooptijd per stap vast te stellen. Elk idee kan dan ook per definitie in één week concreet worden gemaakt. Is het niet mogelijk om binnen een periode van drie maanden (zijn dus twaalf weken) het belang van een idee te bewijzen in de praktijk? Dan betekent dit wellicht dat er niet meteen een behoefte voor bestaat. Wel spreekt het voor zich dat de doorlooptijd kan worden beïnvloed en dus afhankelijk kan zijn van de situatie in kwestie. Een samenwerking vergt dan ook in de praktijk heel wat meer tijd om concreet te worden. Dit is zeker een extra aandachtspunt om bij stil te blijven staan.

Wat met de verschillende processen per horizon?

Tot slot kan er worden gesteld dat er bij innovatie sprake is van verschillende horizons. Omwille van het feit dat de doelen per horizon kunnen verschillen spreekt het voor zich dat hierdoor ook het uiteindelijke proces er anders uit kan komen te zien.

Horizon 1 processen zijn in de praktijk dan ook bijvoorbeeld gericht op optimalisatie. Dit betekent dat ze veelal een stuk concreter zijn en sneller te doorlopen en gerichter te bewijzen zijn. Voor horizon 3 processen geldt op hun beurt dat ze zich richten op de ontwikkelingen die plaatsvinden met een grote impact. Het gevolg hiervan is dat ze veelal wat abstracter zijn en de doorlooptijd vaak een flink stuk langer uitvalt. Daarnaast bestaat in dit geval een veel minder belangrijke behoefte tot bewijzen. Bij het bepalen van de doorlooptijd bij een innovatieproces is het dus altijd belangrijk om tot in de puntjes rekening te houden met de exacte situatie in kwestie.