Hoe meet je innovatie succes als organisatie?

Innoveren is hot. Organisaties in allerlei werkgebieden zijn er volop mee bezig. Om de innovatie te stimuleren experimenteren zij, nemen zij creatieve geesten aan, starten zijn een afdeling Innovatie en pakken zij alles aan wat zij maar aan kunnen pakken.

De vraag is echter: zijn zij ook succesvol met hun innovatiedrang? Het is essentieel om het succes van innovatie te kunnen meten. Is het doel bereikt en heeft het voldoende waarde gehad? Het is daarom belangrijk om de volgende vier punten waarop het succes van innovatie te bepalen is te kennen.

1 Bekijk het uiteindelijke resultaat
Het meten van innovatie op basis van het resultaat is natuurlijk het gemakkelijkst. Het resultaat is immers ook op allerlei andere vlakken de manier om te bepalen hoe de onderneming het doet. Let wel op, want er zit ook een keerzijde aan. Zo is er bijvoorbeeld op financieel vlak een cyclus van 12 maanden en wordt tot 36 maanden vooruitgekeken. Toch is het vaak niet zo dat het succes van een innovatie op financieel vlak op deze korte termijn al meetbaar is. Het risico is dan dat een potentieel succes te vroeg wordt afgesneden omdat het financiële resultaat niet direct te zien is. Op die manier is dan dus onvoldoende te meten of de innovatie daadwerkelijk ook een succes is geworden. Het is dus belangrijk om de balans te vinden tussen financieel resultaat en de tijd nemen voor het bereiken van de doelstelling.

2 Meten aan de hand van ideeën
Hoewel het niet de meest aan te raden mogelijkheid is, is het ook een optie om het succes van innovatie te meten op basis van ideeën. Wanneer een organisatie ervoor kiest om een innovatieagenda te baseren op basis van ideeën, dan is het meten van het resultaat op deze wijze goed te volgen. Het is dan immers ook zo dat de verschillende stakeholders ook worden gestimuleerd om met ideeën te komen. Dit geldt zowel voor de werknemers als voor de klanten en de community rondom de organisatie.

3 Ga uit van het innovatieproces
Innovatie verloopt altijd aan de hand van een proces. Waarbij het vooral belangrijk is om te beseffen dat het idee vaker mislukt dan dat het lukt. Er wordt weleens gezegd dat voor elk geslaagd idee tien andere ideeën gefaald zijn. Wie dus voldoende ideeën heeft, zal vanzelf tot een succesvolle innovatie komen. Door te kijken naar het proces en naar de voortgang is dan in goede mate te bepalen hoe succesvol een bepaalde innovatie is.

4 Wat leer je ervan?
Het lerend vermogen wordt door velen als de belangrijkste maatstaf gezien. Het bepalen in welke mate een organisatie daadwerkelijk innovatief is, is het best te doen door te kijken naar de mate waarin er lering is getrokken uit de ontwikkeling. Hoe gerichter alles verloopt, hoe beter je aan het innoveren bent. Het is belangrijk om dit in het achterhoofd te houden wanneer naar kwaliteit en snelheid van de ontwikkeling wordt gekeken. Natuurlijk is het daarbij wel essentieel om doelen te stellen. Zo is het beter mogelijk om succes vast te stellen. Verlies daarbij niet uit het oog dat niet alleen het meten van belang is.

Er zit namelijk ook een keerzijde aan deze wijze van meten. Wie op deze manier werkt, stuurt dus ook op de doelen. Wat gemeten wordt, daar wordt aan gewerkt. De uitkomst van die meting wordt dus ook beloond bij een positief resultaat. Het meetbare resultaat staat dus voorop. Zoals eerder al bleek bij het financiële resultaat hoeft het succes van de innovatie niet gelijk op te lopen met de gebruikelijke meetmomenten met een organisatie.

Het gevaar is daardoor dat er te veel commitment met de meetbare taak ontstaat. Er zijn meer voorbeelden te noemen. Is iemand die de opdracht heeft om 10 opties aan te leveren succesvol wanneer er 9 waardeloos blijken?

Eigenaarschap als basis voor waarde
Wie echt waarde wil toevoegen zal eigenaarschap moeten hebben. Of je nu waarde toevoegt aan de organisatie, jezelf, het product of de dienst, het is altijd belangrijk om eigenaar te zijn. Vraag je daarom af met welk probleem de gebruiker zit. Wat er mis is met het product of de organisatie. Of wat er niet klopt aan het businessmodel. Vervolgens bekijk je welke wijze van meten daadwerkelijk kan aantonen dat innovatie op dit vlak ook waarde toevoegt. Bepaal daarnaast ook in welke mate er waarde bijgedragen moet worden. Deze kennis is essentieel om de vraag waarom innovatie van belang is te beantwoorden.

Het inrichten van de innovatie
Het doel staat centraal. Alles moet in dienst staan van het bereiken van dit doel. De vorm waarin je dit succes kan bereiken is daarom minstens zo belangrijk. Het is belangrijk om de innovatie op twee elementen te sturen. In de eerste plaats is het van belang controle te houden over de impact van de innovatie. Daarnaast is het belangrijk om controle over de investering die hierbij hoort te houden. Zorg dat je hier voldoende kennis over verzamelt om het goed aan te kunnen pakken.