Hoe kan je zorgen voor meer patiëntveiligheid?

Als er iets belangrijk is, dan is het wel dat je als patiënt op een veilige manier zorg kan krijgen. Daarom is het voor zorginstellingen ook zo belangrijk om het incidentmanagement en de patiëntveiligheid op orde te hebben. Daarvoor moet je dan wel de nodige stappen zetten. Het is goed om te weten dat je er wel van alles aan kan doen om de veiligheid vorm te geven en te zorgen dat je net wat gemakkelijker meer uit de mogelijkheden haalt als zorgorganisatie. Dit komt de kwaliteit van de zorg voor patiënten ten goede.

Wat betekent patiëntveiligheid?

Het is wel belangrijk om een goed beeld te hebben van patiëntveiligheid. Dat het de veiligheid van patiënten betreft, is natuurlijk logisch. Het gaat er echter vooral om wat dit inhoudt. Het is belangrijk om je te richten op het beperken van de kans op schade bij patiënt. Wanneer er niet op een professionele manier gehandeld wordt, of er zitten tekortkomingen in het zorgsysteem, dan kan dit tot problemen leiden. Je wilt proberen om dit te voorkomen. Door alle zaken goed op orde te hebben. Dit werkt vooral door zaken te analyseren en de nodige maatregelen te nemen.

Passend bij de zorginstelling

Het is natuurlijk ook belangrijk om te beseffen dat de patiëntveiligheid op een andere manier benaderd moet worden in de verschillende soorten zorginstellingen. Het gaat er vooral om dat je de risico’s in de verschillende soorten instellingen zoveel als mogelijk beperkt. Of dit nu gaat om de verpleegkunde, de thuiszorg, een verpleeghuis of een andere instelling. Dit is niet alleen belangrijk voor de patiënten. Ook voor de medewerkers is het fijn wanneer alles goed verzorgd is en er zoveel als mogelijk voor veilige situaties is gezorgd. Er zijn veel vlakken waarop het nodige te bereiken is.

Voorbeelden van belangrijke punten

Als het gaat om patiëntveiligheid, dan is het goed om naar veel verschillende kanten hiervan te kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het handelen op een professionele manier van de zorgaanbieders. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld ook om de juiste hygiëne. Ook het beschermen van persoonsgegevens is van groot belang. Hele andere punten zijn bijvoorbeeld het op correcte wijze toedienen van medicijnen en dit alleen laten doen door medewerkers die hiervoor gecertificeerd zijn. Problemen met verkeerde medicijnen of verkeerde dosering komen vaker voor dan je denkt. Dit moet dus wel op een goede manier aangepakt worden.

Niet alleen in professionele setting

Het is belangrijk dat de veiligheid van patiënten waarborgen niet alleen beperkt blijft tot professionele settings. Het is ook belangrijk om te zorgen dat in de thuiszorg alles op orde is. Dit komt er vooral op neer dat de verschillende medewerkers die betrokken zijn bij een patiënt ook goed weten wat de zorgbehoefte is en hoe hiermee omgesprongen moet worden. Om dit voor elkaar te krijgen is goed rapporteren bijvoorbeeld heel belangrijk. Dit is minstens even belangrijk als de veiligheid voor patiënten waarborgen in instellingen en ziekenhuizen. Ook op die manier is er dus het nodige mee te bereiken.