Hoe ERP kan helpen om innovatie binnen de onderneming te stimuleren

Innovatie, vernieuwing, trendsetters: het zijn begrippen met een complexe achtergrond. Vooral maakbedrijven hebben het de laatste jaren steeds moeilijker om met innovaties naar buiten te komen. Gelukkig kunnen we innovatie nog steeds ondersteunen. Dit doen we door een geschikt klimaat aan te bieden, zoals we het bijvoorbeeld zien bij Google waar medewerkers zelf mogen kiezen aan welke projecten ze werken.

Maar wist je dat ook ERP systemen kunnen bijdragen aan een innovatieve bedrijfscultuur? Hieronder leggen we een en ander voor jou uit en koppelen we terug naar enkele belangrijke lessen die we van Google kunnen leren.

ERP zorgt voor een tijdsbesparing

ERP-systemen centraliseren de data waardoor er meer overlap is tussen de verschillende afdelingen. Data moet nog slechts één keer worden ingegeven en is ook vlot raadpleegbaar. Het aantal overlegmomenten kan worden teruggedrongen en de resterende overlegmomenten verlopen veel efficiënter. Hiernaast zal ERP-software veel taken automatisch uitvoeren.

Onderzoek heeft aangetoond dat de introductie van ERP-systemen in een tijdsbesparing van ruim 20% kan resulteren. Dit brengt ons automatisch terug tot Google. Bij Google laten ze medewerkers immers 20% van hun tijd zelf invullen. Zij noemen het Google Friday. Uit Google Friday zijn een aantal innovatieve producten voortgekomen. Het gaat onder andere om Google Maps, Google News, Gmail en Adsense. Ook een idee voor jouw onderneming? Hoe dan ook: des te meer tijd beschikbaar is om te onderzoeken en te experimenteren, des te groter de kans op een innovatieve ontwikkeling is.

Snellere en betere besluiten nemen

ERP verhoogt de kwaliteit van de informatie en maakt het bovendien ook veel inzichtelijker. Zeker indien er een koppeling met BI-tools wordt gemaakt, is dit het geval. Dit maakt het mogelijk om snellere en betere beslissingen te nemen. Volgens Eric Schmidt, de vroegere CEO van Google, ligt het snel nemen van beslissingen zelfs aan de basis van het succes van het bedrijf. Wie snel beslist, is de concurrentie immers voor. Zo besliste het bedrijf in slechts tien dagen dat ze het jonge Youtube zouden kopen, een investering van bijna 1,7 miljard dollar maar tot op heden wel een stuwende kracht achter de winstcijfers van Alphabet Inc.

Projectmatig werken stimuleren

Bij Google werkt men liever aan projecten dan aan taken. Bovendien mogen managers er steeds een project opstarten, op voorwaarde dat ze voldoende medewerkers vinden die eraan mee willen werken. Zo’n organisatie werkt enkel indien afdelingen worden losgekoppeld en in elkaar overvloeien. Lees: een goede ERP met gecentraliseerde data is noodzakelijk om projectmatig werken mogelijk te maken. En dat projectmatig werken innovaties in de hand werkt, heeft Google intussen al veelvuldig bewezen.

De chaos managen

De chaos managen is misschien wel net dat wat ERP-software doet. Maar volgens Eric Schmidt spelen ook de lokale managers een belangrijke rol. Hij vindt dat het niet aan het bedrijf is om medewerkers te vertellen hoe ze moeten innoveren. Het bedrijf moet eerder luisteren en niet oordelen. Het bedrijf moet innovatie stimuleren, niet beperken. Het bedrijf moet vooral de chaos die onlosmakelijk met innovatieve projecten verbonden is, trachten te organiseren. En laat ERP-software nu net een ideaal middel zijn om managers hierin te ondersteunen.