Het platform als wereldmacht

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd in de wereld van innovatie en disruptie. Deze website heeft al veel artikelen over innovatie gepubliceerd, waaruit blijkt dat we in de afgelopen jaren een versnelling kunnen waarnemen in hoeveelheid innovaties binnen een korte periode. Hieruit kunnen we tevens constateren dat er eigenlijk maar een grote aanstichter is. Zonder enige twijfel; het internet. Naast het feit dat internet een levensbehoefte is die geschaard wordt tussen water, voedsel en onderdak is het eveneens een basis voor vele huidige grootheden die de wereld hebben veranderd. “Het internet kan gezien worden als een groot platform voor innovatie”.

Grootheden van het Internet

Sinds het ontstaan van het internet zijn er vele grootheden geboren. Onmiskenbaar is natuurlijk de kracht van Google, YouTube en Facebook. Deze organisaties hebben het internettijdperk gemaakt tot wat het nu is. Maar zij zijn zeker niet de enige. Na deze eerste lichting kunnen we zeggen dat zaken in een stroomversnelling zijn geraakt. Organisaties zoals Booking.com, AirBnB, Spotify, Uber, Twitter hebben hun sporen verdiend in het aanbieden van een platform daarnaast ontstaan er overal ter wereld kleine organisatie die een uniek idee hebben en dit eveneens omzetten in een platform.

“Het internet kan gezien worden als een groot platform voor innovatie”.

Platform Gedachte

Wanneer we kijken naar de gemene deler van deze organisaties dan kunnen we concluderen dat we op hoofdlijnen twee zaken helder naar voren krijgen. De organisaties hebben allen een probleem opgelost wat door de “oude” wereld was ontstaan. Innovatie is in dit geval niet meer dan een probleem oplossen waar de oprichters in eerste instantie zelf tegen aan liepen. De tweede gemene deler is dat al deze organisatie dit vanuit een platform gedachte hebben gedaan. Het bij elkaar brengen van individuen die zaken (lees; huizen, auto’s, films, muziek e.d.) met elkaar uitruilen en daar een transactie aan koppelen. Het platform is daarin de schakel voor het bij elkaar brengen van deze individuen met als uniek kenmerk dat geen van organisaties zelf ook maar iets van een bezit heeft in de wereld waar ze in werkzaam zijn. Uber heeft geen eigen auto’s en AirBnB heeft geen eigen huizen.

Next Big Thing?

“Disrupting the Disruptor” zal de nieuwe trend worden. Op elk van de verschillende deelgebieden zijn er 1 of 2 leidende partijen. Zij hebben een globale positie verworven en daarmee bijna elke concurrent de das omgedaan. Echter deze organisaties worden groot en krijgen langzaamaan ook de vorm van een enterprise organisatie welke gekenmerkt wordt door zijn logheid en complexe interne procedures. De nieuwe generatie disruptors zal hierin het verschil gaan maken. Een mooi voorbeeld is Lyft ten opzichte van Uber. De dienstverlening is in de basis niet heel anders, maar op een aantal specifieke onderdelen maken zij het verschil.

“Disrupting the Disruptor” zal de nieuwe trend worden.