Het gebruik van Octrooien als defensief mechanisme

Een octrooi of patent wordt gebruikt om een uitvinding te beschermen. Een octrooi of patent geeft exclusief recht op de exploitatie van een uitvinding kortom, de octrooihouder heeft het alleenrecht om geld te verdienen met het idee. Maar het gebruik van octrooien kan ook anders ingestoken worden. Veel multinationals gebruiken octrooien als een defensief mechanisme om hun producten te beschermen.

Gebruik van octrooien

Iedereen kan een octrooi aanvragen bij het Europees patent bureau. De kosten voor een octrooi verschillen. Echter worden octrooien gebruikt door veel bedrijven als een defensief middel voor bescherming van hun innovatie. Met name in de farmaceutische industrie is dit een bekende manier om innovaties te beschermen. Deze industrie is namelijk zeer afhankelijk van ontwikkeling van nieuwe producten. Bedrijven in deze industrie vragen een octrooi aan op een bepaalde innovatie. Vervolgens patenteren ze ook de technieken die nodig zijn om het product te maken. Daarnaast vragen ze patent aan op producten die vergelijkbaar zijn. Farmaceutische bedrijven, maar ook Tech bedrijven beschermen op deze manier hun initiële innovatie door alles er om dit nieuwe product heen ook vast te leggen. Dit hoeft niet eens direct waarde op te leveren. Deze manier van patenteren wordt ook wel ‘pre-emptive patenting’ genoemd. Een studie van Ceccagnoli (2009) laat zien dat bedrijven die deze manier van het gebruik van octrooien inzetten over het algemeen economisch succesvoller zijn.

Is deze strategie succesvol?

Het gebruik van octrooien gaat dus verder dan enkel het idee vastleggen. Door een hele serie van octrooien aan te vragen op een bepaald idee is het onmogelijk voor een concurrent om met een vergelijkbaar product te komen. Denk bijvoorbeeld aan de rechtszaken tussen Apple en Samsung over bepaalde technieken. Ze klagen elkaar aan voor het gebruik van een techniek die de ander heeft gepatenteerd. Deze manier van het gebruik van octrooien is dus succesvol tot op een bepaald niveau. Het schrikt af maar de rechtszaken kosten voor beide partijen veel geld.

Praktische tips en handvatten voor het beschermen van jou intellectueel eigendom.