Hoe duurzame innovatie de wereld kan veranderen

Duurzame innovatie is een onderwerp waar velen zich mee bezig houden. Onder duurzaamheid verstaat men het aanpassen van de productie zodat deze niet schadelijk is voor het milieu en de mensheid. Bijvoorbeeld het verminderen van de negatieve processen van de productie zoals het verbruiken van fossiele brandstoffen, luchtvervuiling en het kappen van bomen. Innovaties op het gebied van duurzaamheid zijn erg belangrijk, omdat de opwarming van de aarde doorgaat, het poolijs aan het smelten is en er diersoorten uitsterven. Helaas kosten innovaties veel geld en mislukken ze vaak ook. Daarom is het belangrijk dat de innovatie zelf ook duurzaam is en een langduriger proces wordt van het vergaren van kennis.

Succes van duurzame innovatie 

Er zijn heel veel factoren die kunnen bijdragen aan het succes of aan het mislukken van een innovatie. Het model van de Innovatie Scorecard gaat uit van de volgende succesfactoren voor innovatie: klantvoordeel, aansluiting op het huidige gedrag, gemak waarvan het te gebruiken is, probeerbaarheid, zichtbaarheid, het snel bereiken van ongeveer 15-20% van de doelgroep (early adopters), werkzaamheid van de technologie, goede communicatie, gefaseerde invoering en voldoende budget. Wanneer er met deze factoren rekening wordt gehouden, wordt de kans op mislukken verkleind en wordt er minder geld en tijd verspild. Kennisdeling is ook erg belangrijk voor innovatie. De mate van duurzame innovatie binnen een land speelt ook mee in de lijsten van meest innovatieve landen of innovatieve steden.

Soorten van innovatie en duurzaamheid

Bedrijven kunnen innoveren door middel van onderzoek en het lanceren van nieuwe producten of diensten, maar ook het aanpassen van processen kan een innovatie betekenen. Dit noemen we proces innovatie. Er zijn verschillende gebieden waarop bedrijven duurzamer kunnen worden. Milieutechnologie is het richten op milieuvriendelijkere productieprocessen zoals het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen en windenergie. Eco-producten of eco-diensten zijn nieuwe milieuvriendelijke producten en/of diensten die worden gecreëerd zoals producten gemaakt van recyclebare materialen en hergebruik. Daarnaast kunnen bedrijven milieuvriendelijke veranderingen realiseren in de waardeketen op het gebied van logistiek of het netwerk.

Duurzame innovatie op het gebied van energie

De energietransitie houdt in dat het energiesysteem in Nederland moet veranderen om de hoeveelheid CO2-uitstoot te verminderen. Momenteel hebben de innovaties op het gebied van energie betrekking tot onder andere energieopslag en het voorkomen van rendementsverlies bij zonne-energie en warmtepompen, duurzame mobiliteit, waterenergie en de slimmere verdeling van elektriciteit door middel van software. Ook worden de verschillende manieren om op natuurlijke wijze energie op te wekken gecombineerd of op een andere manier gepresenteerd, zoals de ‘bomen’ die energie opwekken door middel van zon, wind en warmte en vliegende windturbines.

Duurzame innovatie van producten en diensten

De innovatie op het gebied van producten en diensten heeft onder andere te maken met nieuwe vormen van recycling. Recycling is belangrijk omdat daarmee de natuurlijke grondstoffen minder snel opraken, er minder bomen gekapt hoeven worden en hergebruik minder energie kost dan nieuwe productie. Het recyclen van plastic vormt nog steeds een uitdaging. Daarnaast wordt er internationaal geëxperimenteerd met een winkel zonder verpakkingen en het leasen van huishoudelijke apparaten zoals wasmachines. Nederland behoort tot de top 5 van landen als het om recycling gaat, maar er wordt ook veel afval geproduceerd.