Hoe docenten onderwijsinnovatie kunnen stimuleren

Onderwijsinnovatie begint een steeds belangrijkere rol te krijgen en docenten dragen steeds liever een steentje bij om onderwijsinnovatie te bewerkstelligen. Dat docenten onderwijsinnovatie moeten omarmen is duidelijk, maar waarom is dit eigenlijk zo belangrijk? De manier waarop onze maatschappij werkt verandert snel onder de invloed van technologie. Dit noemen we digitale innovatie en deze vorm van innovatie staat niet stil. De pijlers waarop de economie en maatschappij gebouwd is zijn veranderd van grond, arbeid en kapitaal, naar kennis, (sociale) relaties en creativiteit. Dit zorgt voor grote veranderingen, waar ook de studenten van vandaag, de werknemers van morgen, op voorbereid moeten zijn. Dit behoort te gebeuren in het onderwijs. Dat maakt voor docenten onderwijsinnovatie onmisbaar.

Hoe dienen docenten deze taak van onderwijsinnovatie in te vullen? Een lastige vraag, want daarmee moet je in de toekomst kunnen kijken. Welke banen zullen er zijn in de toekomst? Wat is hier van impact op? Welke kennis en welke vaardigheden worden hiervoor gevraagd? Vragen die niet beantwoord kunnen worden op dit moment. Wat wel kan worden gezegd is dat informatie en big data steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Er is een overvloed aan informatie en de toepassingen van ICT worden steeds uitgebreider. Dit zijn de feiten die we kennen, dit zijn de pijlers waarmee het onderwijs aan de slag moet gaan en waar de onderwijsinnovatie op moet berusten zowel in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs als hoger onderwijs.

Implementeren van onderwijsinnovatie

Hoe kunnen docenten dit implementeren? Het gebruik maken van IT-tools is een eerste stap. Zo kan er tijdens een college gebruik worden gemaakt van de smartphone. Je kunt een tool gebruiken waardoor er op polls gestemd kan worden via de smartphone of een opmerking of vraag te stellen met behulp van de smartphone. Ook kunnen colleges worden voorbereidt met een videoclip. Op deze manier wordt het interactiever gemaakt en meer digitaal. Studenten worden handiger in het gebruik van ICT toepassingen en het interactieve gedeelte zorgt voor een betere sociale innovatieve cohesie, die van pas komt met betrekking tot relaties vormen en creëren en stimuleren van nieuwe ideeën.

Ook zijn er toepassingen ontwikkeld ten behoeve van onderwijsinnovatie, waarmee de communicatie wordt getraind. Zakelijke relaties en sociale relaties worden steeds belangrijker in onze maatschappij, communiceren zal dan ook onderdeel moeten worden van de lesstof. Een docent kan gebruik maken van opdrachten waarbij een student een vraag krijgt voorgelegd. Vervolgens moet deze student nadenken hoe hier het beste op gereageerd kan worden. Hierop moet het worden opgenomen en ingezonden, zodat docent – maar ook andere leerlingen – hier feedback op kunnen geven. Een andere manier waarop docenten onderwijsinnovatie kunnen inzetten is het vraaggestuurd maken van delen van de lesstof. Hierdoor speelt men in op de laatste onderwerpen die relevant zijn en blijven studenten geïnteresseerd.

Leerlingen en onderwijsinnovatie

Een laatste belangrijke rol, naast die van de docent, is weggelegd voor de leerling. Deze dient te worden gestimuleerd om zelf met ideeën en innovaties te komen die het onderwijs kunnen verbeteren. Een docent kan een bepaalde groep opzetten via een IT toepassing, waarmee er ook weer meteen meer gewerkt wordt met technologie. Maar ook kunnen er werkgroepen zijn speciaal toegespitst op het nadenken over het onderwijs, de banenmarkt en hoe men daar het beste op kan worden voorbereid voor de toekomst. Op deze manier daag je leerlingen uit kritischer en creatiever te worden. Daarnaast is denken over de toekomst een belangrijk goed.

Praktische tips en aanpakken voor Onderwijsinnovatie – Verkrijg inzichten door het boek ‘Leren Innoveren in het Onderwijs’