Deze factoren hebben invloed op innovatie binnen een organisatie

Innoveren kun je leren. Als je wilt dat innovatie binnen een organisatie een succes wordt dan dien je ervoor zorgen dat hiervoor de juiste condities voorhanden zijn.

Creativiteit en flexibiliteit van medewerkers moet worden gestimuleerd, fouten mogen worden gemaakt en overleg over nieuwe ideeën moet altijd mogelijk zijn. Kortom, er zijn verschillende factoren die ervoor kunnen zorgen dat een innovatief beleid binnen een organisatie een succes wordt. We zetten ze graag voor je op een rij.

Leidinggevenden moeten openstaan voor innovaties

Wanner je als leidinggevende niet openstaat voor nieuwe ontwikkelingen dan zullen je medewerkers het snel opgeven om met innovatieve ideeën te komen.

Ook als het overduidelijk is dat een wijziging in een bepaald proces absoluut voordeel zal opleveren is de kans groot dat dit niet wordt voorgesteld want ‘daar hoef je bij de directie niet mee aan te komen’. Jammer, want door dit soort kansen te laten liggen sta je de vooruitgang in de weg.

Draag dus uit dat nieuwe ideeën altijd welkom zijn en luister naar deze ideeën. Sta open voor wat er op de werkvloer gebeurt en beloon medewerkers die met oprecht goede ideeën komen.

Intrapreneurs zijn namelijk de grootste bron van innovaties voor organisaties.

Een strategie die helder en toekomstgericht is

Zorg ervoor dat missie en visie van je bedrijf duidelijk zijn. Wijd er desnoods een ‘heisessie’ aan om met het management, en liefst ook wat medewerkers uit de lagere echelons uit de organisatie van gedachten te wisselen wat de visie en de missie van de organisatie moeten zijn. Zet ze op papier en pas aan wanneer nodig. En, niet onbelangrijk, handel er ook naar.

Stem de strategie van het bedrijf er op af. Zo weet iedereen waar hij of zij aan  toe is en kunnen ideeën van hoog tot laag in de organisatie aan de hand van deze doelstellingen worden geformuleerd en geïmplementeerd.

Medewerkers die openstaan voor veranderingen

Een organisatie is gebaat bij eigenwijze medewerkers die ruimte pakken om van de afgebakende paden af te dwalen en oplossingen te zoeken die niet voor de hand liggen. Veel leidinggevenden hechten er aan om alles bij het oude te laten, want ‘het gaat toch goed?’. Stimuleer mensen die er niet voor terugdeinzen om de status quo ter discussie te stellen. Dat zorgt ervoor dat de mindset binnen een organisatie veranderd.

Intrinsieke motivatie van medewerkers

Een medewerker die elke dag met veel plezier en enthousiasme aan het werk gaat is goud waard voor zijn organisatie. Want juist deze medewerkers zijn in staat om out of the box te denken en zien soms simpele oplossingen voor knelpunten of verbeterpunten die wel degelijk hout snijden. Het is zaak om dit te stimuleren en toe te juichen.

Intrinsieke motivatie komt voor een groot deel vanuit de medewerker zelf. Maar het kan beïnvloed worden door een duidelijke en aanstekelijke visie, sterk leiderschap en vertrouwen.

Geef medewerkers ruimte en vertrouwen

Vertrouw er als leidinggevende op dat een medewerker zijn werk kan doen zonder voortdurend toezicht. Een medewerker die het vertrouwen krijgt om zijn werk naar eigen goeddunken te doen zal sneller geneigd zijn om met wellicht nog veel meer goede ideeën te komen om werkprocessen te verbeteren of te vereenvoudigen.

Investeer tijd en geld in innovatie

Het klinkt als een open deur, maar medewerkers moeten tijd en ruimte krijgen om nieuwe dingen uit te proberen. Iemand die gedurende zijn werkdagen een propvol programma heeft met vaste taken, waarbij nauwelijks ruimte is om adem te halen, zal zeker minder snel met goede ideeën komen.

Hij is allang blij als hij de werkweek weer tot een goed einde heeft gebracht zonder fouten te maken waarvoor hij mogelijk een berisping had kunnen krijgen. Geef je mensen de tijd om eens van een afstandje naar hun werk te kijken, dan is de kans groot dat daar geweldige ideeën uit komen. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat er indien nodig geld beschikbaar is om dat geweldige idee van die ene medewerker te belonen en uit te voeren. Een post “innovatiekosten” op de begroting is dus zeker geen slecht idee.

Gebruik feedback van klanten

Klant feedback is een belangrijke driver voor innovatie. Welk probleem lost je organisatie op en hoe wordt dat ervaren door klanten? Het is de brandstof voor iteratieve innovatie binnen een organisatie.

Zorg voor diversiteit binnen je personeelsbestand

Je ziet het vaak staan in personeelsadvertenties bij de functie-eisen “creativiteit is een pré”. Maar vergeet niet dat er ook nog mensen moeten zijn die al die creatieve ideeën moeten vertalen en uiteindelijk uitvoeren.

Het is dus helemaal niet zo erg als niet iedereen binnen een bedrijf barst van de nieuwe ideeën. Zorg voor een gezonde mix van enthousiaste ideeën ontwikkelaars en bedachtzame uitvoerders die na een zorgvuldige afweging van voors en tegens dat geniale plan goed kunnen implementeren.

Een flexibele organisatie

Onderzoek toont aan dat innovatie het beste gedijt in een organisatie met korte lijnen. Geef mensen hun eigen verantwoordelijkheden en stop met het vol plannen van agenda’s Vertrouw er op dat medewerkers op hun eigen niveau heel goed in staat zijn om keuzes te maken en je zult zien dat de processen prima lopen en dat er ruimte is voor verbetering waar de medewerkers in veel gevallen zelf mee komen.

Zoek samenwerking ter inspiratie

Niets kan zo verhelderend werken als kennis en ervaring ‘van buitenaf’. Zoek daarom contact met branchegenoten of bedrijven die anderszins een bijdrage kunnen leveren aan de innovatieve groei van je onderneming. Vaak werkt zo’n samenwerking naar twee kanten en hebben beide partijen er dus voordeel van. Recent onderzoek laat zelfs zien dat Nederlandse bedrijven graag de samenwerking opzoeken als het om innovatie gaat.

Innoveren betekent investeren

Innoveren gaat niet vanzelf. Vaak is er een cultuurverandering of zelfs een cultuuromslag nodig. De factoren die van belang zijn om innovatie binnen je bedrijf de ruimte te geven staan ook niet los van elkaar maar moeten eigenlijk (allemaal) worden toegepast om de vernieuwing binnen een bedrijf of organisatie een kans te geven. Succes!