De weg die leidt naar echt succesvolle innovaties

De wil om te innoveren is tegenwoordig bij tal van ondernemingen bijzonder groot. Echter is de weg naar succesvolle innovaties lastig. Uit cijfers blijkt dat sinds het jaar 2012 zomaar even meer dan de helft van de Fortune 500-bedrijven er voor hebben gekozen om innovatie tot een integraal onderdeel van hun strategie te maken. Dat is ook nodig nu nieuwe tech scale-ups gebruikmaken van de nieuwste technologieën waaronder bijvoorbeeld Blockchain de gevestigde waarden binnen de zakenmarkt verstoren. De behoefte om te innoveren is dan ook bijzonder groot. Dit gezegd hebbende spreekt het voor zich dat lang niet elke innovatie automatisch een garantie is op succes, in tegendeel.

Ander cijfermateriaal heeft bijvoorbeeld aangetoond dat slechts 5 procent van de research & development medewerkers zich daadwerkelijk gemotiveerd voelen om echt te innoveren. De weg naar het ontwikkelen van succesvolle innovaties is dan ook vaak bijzonder lang en complex. Ben jij benieuwd naar de manier waarop we een succesvolle innovatie nu precies het best kunnen definiëren? Dat wordt duidelijk middels de onderstaande informatie!

De eindgebruiker moet de innovatie omarmen

In de praktijk gaat het vaak fout met nieuwe innovaties omdat ze door de eindgebruiker niet worden omarmd. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is het niet. We geven een concreet voorbeeld. Een bedrijf die actief was in de transport- en logistieke sector had een businesscase in het leven geroepen met als doel om de levertijd te kunnen optimaliseren. Men slaagde daar in door het toepassen van een combinatie van enerzijds realtime data-analyse en anderzijds een optimale routeberekening. Het resultaat was een verkorting van de levertijd met 30 procent. Geweldig zou je denken, maar dat was buiten de eindgebruiker gerekend.

Al snel werd duidelijk dat hij de geoptimaliseerde route niet nam. Dit in het bijzonder omdat de vervoerder gewend was aan traditionele processen. Hij kent bepaalde wegen en voelt er zich vertrouwt. Het nemen van nieuwe wegen zorgt voor een onwennig gevoel waardoor het comfort van de eindgebruiker negatief wordt beïnvloed. Enkel en alleen wanneer innovaties worden omarmd door de eindgebruiker zullen ze zowel op korte als op lange termijn echt interessant blijken te zijn.

Belangrijke onderliggende redenen voor het mislukken van innovaties is menselijke psychologie. Het zogenaamde endowment effect wat inhoud dat mensen de huidige situatie waar ze inzitten overwaarderen ondanks dat het niet de optimale situatie is. In het bovenstaande voorbeeld zie je dit effect ook terug: de bezorger blijft, ondanks dat het niet de snelste manier is, zijn oude wegen nemen. Deze wegen zijn bekend en voelen vertrouwd.

Het juiste momentum is erg belangrijk voor succesvolle innovaties

Door de jaren heen zijn er door diverse bedrijven in de wereld producten ontwikkeld die een bijzondere innovatie met zich meebrachten. Een bekend voorbeeld van zo’n apparaat is Google Glass. Deze werd in het jaar 2013 op de markt gelanceerd, maar al snel raakte duidelijk dat mensen er niet echt op zaten te wachten. Het ding werd als lelijk en oncomfortabel beschouwd en bovendien ontstonden er vanuit alle hoeken vragen over de privacy van de mensen.

Er werd uiteindelijk voor gekozen om het project twee jaar te laten rusten, maar ook wanneer het terug van onder het stof werd gehaald kon het zich niet helemaal doorzetten. Op moment van schrijven is Google Glass een sterk op ondernemingen gericht product die de massa nog niet heeft weten te overtuigen, in tegendeel. Een klassiek voorbeeld van een momentum dat niet juist zit waardoor een gerealiseerde innovatie zich toch niet kan doorzetten.

Het belang van een optimale schaalbaarheid

Het succes van verschillende innovaties die door de jaren heen op de markt zijn verschenen is eveneens in de kiem gesmoord door een gebrek aan schaalbaarheid. Gelukkig zijn de meeste bedrijven die uitpakken met een innovatieve technologie zich bewust van deze hindernis. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld het Amerikaanse bedrijf Tesla. Deze onderneming staat er om bekend één van de meest innoverende auto’s ooit op de markt gelanceerd te hebben. De vraag steeg ongelofelijk snel naar haast ongekende hoogtes waardoor het bedrijf de productie niet meer bij kon houden en de wachttijden aanzienlijk oplopen. De leiding van het bedrijf moest daarop anticiperen om niet de rode loper uit te leggen voor de concurrentie.

Om de enorme vraag op te kunnen vangen koos Tesla er voor om nieuwe fabrieken te openen. Deze nieuwe fabrieken moesten de productiecapaciteit van de Tesla voertuigen sterk verhogen waardoor de leveringstijden aanzienlijk ingekort konden worden. Alleen op die manier kon worden voorkomen dat er frustraties zouden ontstaan bij klanten wat mogelijks het innovatieve karakter van de Tesla voertuigen had kunnen ondermijnen.

Het opzetten van interne innovatieteams

Bedrijven die graag willen innoveren maken veelal de bewuste keuze om gebruik te gaan maken van interne innovatieteams. Dat is een goede keuze, want op deze manier ontstaat er een afdeling welke de technische kant van de activiteiten kan verbinden. De vraag die zich daarbij echter meteen stelt is wat er dan moet gebeuren met de eigendomsrechten. Mensen die deel uitmaken van de onderneming kunnen een dubbele functie vervullen. De door innovatie gedreven KPI’s zouden kunnen zorgen voor een verstoring van de traditionele KPI’s. Het gevolg hiervan is dat er mogelijks sprake kan zijn van een verminderde betrokkenheid en minder gemotiveerde teamleden. Het op deze manier ontstaan van slechte prestaties is dan ook een uitermate belangrijk aandachtspunt om bij stil te blijven staan.

Heb jij een aanvulling? Laat het weten in een reactie, dan voegen we deze graag toe aan het artikel.

Waarom mislukken innovaties?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het kan zijn dat een innovatie niet onderscheidend genoeg is ten opzichte van een huidig product of dienst. Daarnaast kan het momentum ook niet goed zijn. Dat betekent dat eindgebruikers (nog) niet op de innovatie zitten te wachten of het (nog) niet begrijpen. In dit artikel gaan we dieper in op het mislukken van innovaties.

Wat is het optimale moment om een innovatie te lanceren?

Timing is belangrijk, houd bijvoorbeeld rekening met externe factoren in de markt zoals een economische crisis, vakantieperiodes of pandemie. Vervolgens is het belangrijk om te weten of de eindklant daadwerkelijk op de innovatie zit te wachten. Dit kun je doen door marktonderzoek en interviews met potentiële klanten.

Wanneer is een innovatie succesvol?

Je kunt stellen dat een innovatie daadwerkelijk succesvol is wanneer deze meerwaarde biedt voor zowel de innovator als de ontvanger. Die meerwaarde kan zijn dat consumenten er wijzer of blijer van worden, maar ook dat er tijd, moeite of geld wordt bespaard.