De geavanceerde elektrische kachel

De belangstelling voor een elektrische kachel voor de verwarming van woningen en bedrijfsruimten is flink toegenomen sinds de energiecrisis. De sterk opgelopen prijzen voor aardgas (maar ook elektriciteit) hebben er voor gezorgd dat consumenten en bedrijven op zoek gaan naar alternatieven voor de cv-ketel die zo vertrouwd is in ons land. Het aanbod aan elektrische kachels is in de laatste jaren ook fors toegenomen en er zijn meer geavanceerde modellen op de markt gekomen, bijvoorbeeld een elektrische kachel met wifi. Een compleet andere technologie is de warmtepomp, die weliswaar ook door elektriciteit wordt aangedreven maar deze energie niet omzet in warmte.

Het verschil tussen een elektrische kachel en een warmtepomp

Er zijn twee verschillende hoofdgroepen als het gaat om elektrische kachel. De ene groep verhit lucht met gebruikmaking van elektriciteit. Dit zijn convectorkachels met of zonder ventilator. Een verwarmingselement zet de elektriciteit volledig om in warmte zonder verlies van energie via een schoorsteen en ook zonder verbranding. De tweede groep wordt gevormd door de straalkachels. Deze gebruiken de elektriciteit om via lampen infrarood licht (dus warmte) uit de stralen. Er wordt geen lucht verhit maar wel de menselijke huid.

Bij een warmtepomp wordt de energie uit lucht, water of bodem gehaald door gebruikmaking van koudevloeistof. De elektriciteit wordt gebruikt om de vloeistof rond te pompen evenals het water dat daarmee wordt verhit. In een warmtepomp wordt derhalve geen elektriciteit direct omgezet in warmte.

De ontwikkeling van de elektrische kachels

In het recente verleden werden straalkachels vooral gebruikt voor de verwarming en het herstel van spieren. De omzetting van elektriciteit in infrarood licht kon veel efficiënter plaatsvinden nadat led lampen werden ontwikkeld. De levensduur van led lampen is ook beduidend langer dan van oudere modellen. Straalkachels zijn het meest efficiënt in de badkamer of op een terras. Daar komt het voordeel van directe opname van warmte het beste tot het recht.

Luchtverhitters hebben een lange geschiedenis in de landbouw en industrie. Een forse elektrische kachel met sterke ventilatoren kon de koude verdrijven uit grote ruimten zoals fabriekshallen en stallen. De verwarming ging snel en efficiënt en het geluid van deze kachels was weliswaar aanzienlijk maar minder problematisch in de omgeving waar ze werden gebruikt. Voor toepassing op kantoor en in de woning werd de convector ontwikkeld. Deze elektrische kachel maakt geen gebruik van een ventilator of een geruisloos exemplaar. De warme lucht verlaat de kachel in het algemeen via een rooster. Nog steeds zijn de meeste elektrische kachels met name bedoeld voor incidenteel gebruik in goed geïsoleerde kamers.

Een elektrische kachel efficiënt gebruiken

Om een elektrische kachel efficiënt te kunnen gebruiken op kantoor of de woning is een thermostaat in combinatie met een timer noodzakelijk. De meeste moderne convector-kachels beschikken derhalve over beide voorzieningen. Ook op het gebied van mogelijkheden van internet zijn elektrische kachels doorontwikkeld. Elektrische kachels met wifi kunnen op afstand worden bediend, zodat de thermostaat en de timer optimaal benut kunnen worden. Ook staan er op de app handige tips om energie te besparen. Een indicatie van het verbruik van de kachel is een verdere  nuttige toevoeging via de app.